Ta strona zapisuje ciasteczka
(pliki cookie)

Nasze Witryny i Aplikacje Mobilne korzystają z plików cookie w celu dostarczania treści i funkcjonalności, którymi są zainteresowani użytkownicy. Ponadto używamy plików cookie w celach analitycznych i reklamowych; możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub korzystając z przycisku [WIĘCEJ USTAWIEŃ].

Więcej informacji znajdziesz w zaktualizowanych zasadach ochrony prywatności.

Ustawienia plików cookie

Absolutnie niezbędne pliki cookie
Są to pliki cookie, które są niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia dostępności funkcjonalności, o które wyraźnie prosisz. Możemy korzystać z plików cookie i technologii monitorujących w celu zapobiegania nadużyciom, poprawy bezpieczeństwa, administracji systemem lub umożliwienia Tobie korzystania z funkcji obsługi płatności. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, które są absolutnie niezbędne.

Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności
Pliki cookie możemy wykorzystywać w celu oceny wydajności naszych Witryn i Aplikacji Mobilnych i podniesienia jakości treści oferowanych za ich pośrednictwem.

Reklamowe pliki cookie
My sami oraz zewnętrzni reklamodawcy możemy korzystać z plików cookie, aby móc zaprezentować Tobie najlepiej dopasowane produkty, oferty oraz reklamy. Reklamowe pliki cookie pozwalają nam także przedstawić na Witrynach oraz Aplikacjach Mobilnych treści, które są dostosowane do Ciebie i Twoich indywidualnych zainteresowań.

OK

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Informacja o wyznaczeniu i danych kontaktowych inspektora ochrony danych
 2. Globalna Polityka Ochrony Prywatności McDonald’s i Załącznik dla McDonald’s Polska
 3. Nota dotycząca prywatności kandydatów do pracy
 4. Privacy Note for candidates
 5. Nota dotycząca prywatności kontrahentów będących osobami fizycznymi
 6. Nota dotycząca przedstawicieli kontrahentów
 7. Nota dotycząca prywatności w związku z wniesioną reklamacją
 8. Polityka korzystania z plików cookie

 

Informacja o wyznaczeniu i danych kontaktowych inspektora ochrony danych

Podstawowe zasady prywatności

Zakres zastosowania Rozporządzenia
Przetwarzanie danych osobowych w McDonald’s Polska Sp. z o.o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.

Administrator danych
McDonald’s Polska Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia McDonald’s Polska Sp. z o.o., wyznaczyła inspektora ochrony danych – r.pr. Marcina Bonickiego. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

Osoby, których dane dotyczą mogą się także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie:

Marcin Bonicki
Inspektor Ochrony Danych
McDonald’s Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 

Globalna Polityka Ochrony Prywatności McDonald’s

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018 roku

Niniejsza polityka ochrony prywatności opisuje jak McDonald’s, w poniżej wymienionych krajach, pozyskuje, wykorzystuje, chroni i udostępnia informacje dotyczące naszych Gości. Termin „Goście” obejmuje osoby odwiedzające nasze restauracje, osoby korzystające z naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych oraz osoby nawiązujące z nami kontakt w inny sposób.

W niektórych państwach prawo zobowiązuje nas do udzielania naszym gościom dodatkowych informacji dotyczących ochrony prywatności. W związku z tym niniejsza polityka składa się z dwóch części: globalnej i lokalnej – czyli załącznika dla danego kraju.

W pierwszej części przedstawiamy jak McDonald’s pozyskuje, wykorzystuje, chroni i udostępnia informacje dotyczące naszych Gości. Wszelkie odmienności dotyczące poszczególnych państw lub informacje dodatkowo wymagane przez prawo danego państwa znajdziesz w odpowiednim załączniku (klikając na nazwę kraju zostaniesz skierowany/skierowana do właściwego załącznika):

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka McDonald’s prowadząca działalność na obszarze, w którym Twoje dane są zbierane. Zwróć uwagę, że w niektórych krajach, administratorem danych osobowych może być dodatkowy podmiot. Więcej informacji o administratorze danych osobowych przetwarzających Twoje dane znajdziesz w załączniku właściwym dla danego kraju.

Jeżeli jesteś z kraju, który nie znajduje się na powyższej liście, obowiązujące zasady ochrony prywatności odnajdziesz na krajowej stronie internetowej McDonald’s. Strony internetowe McDonald’s w poszczególnych krajach znajdziesz tu.

Wiele z naszych restauracji jest prowadzonych przez franczyzobiorców będących niezależnymi przedsiębiorcami. Niniejsza polityka ochrony prywatności nie dotyczy naszych franczyzobiorców lub prowadzonych przez nich witryn internetowych bądź aplikacji mobilnych, które oferują. Aby zapoznać się z zasadami wykorzystania danych osobowych Gości przez tych franczyzobiorców, należy zapoznać się z ich indywidualnymi politykami ochrony prywatności.

 

 1. Informacje, które zbieramy

Możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze restauracje, korzystasz z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych („usługi online”) oraz w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt. Pozyskiwane przez nas informacje dzielą się na trzy kategorie: (a) informacje, które nam udostępniasz; (b) informacje, które pozyskujemy w sposób zautomatyzowany oraz (c) informacje, które uzyskujemy z innych źródeł.

Co do zasady, informacje udostępniasz nam dobrowolnie. W niektórych jednak sytuacjach udostępnienie informacji może być konieczne dla realizacji usługi lub wymagane przez prawo.

Zwróć uwagę, że w pewnych przypadkach, zrealizowanie usługi może być niemożliwe, jeśli nie otrzymamy koniecznych informacji. Powiadomimy Cię wtedy o tym.

Informacje, które nam udostępniasz, mogą być przez nas zestawiane z informacjami pozyskiwanymi automatycznie oraz z innych źródeł.

Informacje, które nam przekazujesz

W zależności od sytuacji, możesz udostępnić nam następujące informacje:

 • dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy oraz e-mail, numer telefonu, wiek (rok, miesiąc urodzenia) oraz inne informacje kontaktowe – w czasie rejestracji w celu uzyskania dostępu do naszych usług online, logowania się w sieci Wi-Fi, przystąpienia do organizowanego przez nas konkursu lub kontaktowania się z nami telefonicznie lub za pośrednictwem naszych usług online;
 • informacje transakcyjne, w tym informacje na temat nabywanych produktów, cen, sposobów płatności oraz szczegółów płatności;
 • informacje na temat konta użytkownika, takie jak nazwa użytkownika oraz hasło (lub inne informacje identyfikujące) wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do naszych usług online lub zakupu bądź skorzystania z naszych produktów i usług;
 • informacje o Twoich ulubionych produktach i usługach lub porach dnia, w których zwykle nas odwiedzasz; oraz
 • inne informacje, które zdecydujesz się nam przekazać podczas kontaktu z nami.

Pozyskiwanie informacji w sposób zautomatyzowany

Możemy automatycznie pozyskiwać informacje z systemu Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, kiedy odwiedzasz nasze restauracje , korzystasz z usług online lub technologii wykorzystywanych w restauracjach. Metody automatycznego pozyskiwania informacji mogą obejmować ciasteczka (cookies) , lokalne obiekty wspólne (LSO) oraz sygnalizatory sieciowe (web beacons). Poniżej przedstawiamy więcej informacji na temat ciasteczek oraz innych metod.

Możemy pozyskiwać następujące informacje, które Ciebie dotyczą:

 • adres protokołu internetowego (IP);
 • data i czas korzystania z naszych usług online lub technologii w restauracjach;
 • nazwę i adres URL plików pobranych podczas korzystania z naszych usług online;
 • system operacyjny i rodzaj przeglądarki internetowej komputera lub urządzenia mobilnego;
 • typ urządzenia mobilnego i jego ustawienia;
 • identyfikator UDID lub numer identyfikacyjny MEID urządzenia mobilnego;
 • numery seryjne urządzenia i komponentów;
 • identyfikatory reklamy (przekładowo IDFA i IFA) lub podobne;
 • aplikacja lub witryna odsyłająca, która Ciebie do nas doprowadziła;
 • aktywności związane ze sposobem korzystania z naszych usług online, takie jak strony, które odwiedzasz na naszych witrynach lub aplikacjach mobilnych.

Nasze usługi online i technologie wykorzystywane w restauracjach umożliwiają nam pozyskiwanie informacji określających precyzyjną lokalizację Twojego urządzenia mobilnego lub komputera dzięki geolokalizacji oraz technologiom takim jak GPS, Wi-Fi, Bluetooth lub metoda określania odległości od masztu sieci telefonii komórkowej. W przypadku większości urządzeń mobilnych i systemów komputerowych, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych informacji przez McDonald’s. Możesz wycofać zgodę na pozyskiwanie przez nas tych informacji korzystając z ustawień urządzenia lub przeglądarki internetowej. W przypadku pytań odnośnie sposobu zablokowania pozyskiwania przez nas informacji na temat Twojej lokalizacji, zalecamy kontakt z dostawcą usług telefonii komórkowej dla urządzenia mobilnego, producentem tego urządzenia lub dostawcą przeglądarki internetowej. W przypadku niektórych usług online oraz technologii wykorzystywanych w restauracjach, brak dostępu do informacji na temat lokalizacji może uniemożliwiać ich prawidłowe działanie. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś usunąć pozyskane przez nas informacje na temat Twojej lokalizacji , prosimy o kontakt z naszym Globalnym lub Krajowym Biurem Ochrony Prywatności (dane kontaktowe poniżej). Przepisy prawa mogą wymagać od nas zachowania określonych informacji.

Pozyskiwanie informacji z innych źródeł

Możemy pozyskiwać informacje o Tobie od innych firm i organizacji, w tym z publicznych baz danych, mediów społecznościowych oraz od podmiotów świadczących usługi analityczne i marketingowe. Możemy także gromadzić informacje, które są publicznie dostępne. Przykładowo możemy pozyskiwać publicznie dostępne informacje o Twoim profilu w czasie, kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Możemy również gromadzić wiadomości, które są do nas kierowane lub które nas dotyczą, a są publikowane za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Informacje, które nam udostępniasz, mogą być przez nas zestawiane z informacjami pozyskiwanymi automatycznie oraz z innych źródeł.

 

 1. Jak korzystamy z informacji, które zbieramy

Zebrane informacje możemy wykorzystywać w poniższych sytuacjach.

Gdy świadczymy nasze usługi i kontaktujemy się z Tobą, tj.:

 • odpowiadamy na Twoje żądania, realizujemy Twoje zamówienia i obsługujemy płatności za nasze produkty i usługi;
 • kontaktujemy się z Tobą w sprawie Twoich zamówień, zakupów, rozliczeń, próśb, pytań oraz uwag;
 • dostarczamy Tobie nasze usługi online obejmujące nasze strony internetowe oraz aplikacje mobilne, a także
 • udzielamy pomocy w razie wątpliwości dotyczących naszych usług.

Gdy prowadzimy działalność reklamową, udoskonalamy nasze usługi i realizujemy inne, wymienione poniżej, nasze prawnie uzasadnione interesy, tj.:

 • informujemy o naszych produktach i usługach, konkursach, ofertach, akcjach promocyjnych lub imprezach okolicznościowych, które naszym zdaniem mogą Ciebie zainteresować;
 • informujemy o produktach i usługach naszych partnerów biznesowych;
 • dostosowujemy do Twoich potrzeb (personalizujemy) obsługę w naszych restauracjach i usługi online;
 • zarządzamy naszą działalnością, w tym tworzymy nowe produkty i usługi, prowadzimy badania konsumenckie i operacyjne oraz oceniamy skuteczność naszej sprzedaży, marketingu oraz reklam;
 • korzystamy z narzędzi analitycznych i profilujących w celu: dostosowania obsługi do Twoich potrzeb (personalizacji); dostosowania wyświetlanych treści (w tym reklam) do Twoich zainteresowań oraz sposobu w jaki korzystasz z usług online i technologii w restauracjach; zarządzania naszą działalnością; wsparcia w diagnostyce problemów technicznych; obsługi naszych usług online i technologii w restauracjach; identyfikowania użytkowników usług online; identyfikowania urządzeń dla potrzeb zapobiegania nadużyciom; zbierania danych demograficznych o naszych Gościach; ustalania sposobów korzystania z naszych usług;
 • obsługujemy, zarządzamy oraz ulepszamy nasze produkty, oferty, promocje oraz usługi online oraz inne technologie;
 • zapewniamy bezpieczeństwo naszych sieci i systemów.

Gdy działamy zgodnie z obowiązującym prawem, tj.:

 • zabezpieczamy się przed, wykrywamy oraz przeciwdziałamy oszustwom i innym przestępstwom oraz roszczeniom;
 • realizujemy obowiązki ciążące na nas z mocy prawa i wynikające z naszych polityk;
 • dowodzimy, realizujemy lub bronimy roszczenia prawne;
 • monitorujemy i raportujemy problemy związane ze stosowaniem prawa.

Za Twoją zgodą (o ile jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania Twoich danych), możemy korzystać z zebranych informacji po to, aby:

 • wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe informujące o naszych produktach i usługach, konkursach, ofertach, akcjach promocyjnych lub imprezach okolicznościowych, które naszym zdaniem mogą Ciebie zainteresować;
 • wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe informujące o produktach i usługach naszych partnerów biznesowych;
 • świadczyć usługi wymagające ustalenia lokalizacji;
 • świadczyć usługi online na rzecz dzieci (za zgodą rodziców/opiekunów);
 • używać technologii ciasteczek (cookies) lub podobnych;
 • dostarczać Tobie usługi online obejmujące nasze strony internetowe i aplikacje mobilne.

Informacje o Tobie możemy też wykorzystywać w innych celach; poinformujemy Ciebie o tym, gdy będziemy je zbierać lub gdy poprosimy o Twoją na to zgodę.

 

 1. Jak udostępniamy pozyskane informacje

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych i udostępniamy je wyłącznie w sposób opisany w niniejszej polityce ochrony prywatności .

Możemy udostępnić informacje o Tobie w ramach Rodziny McDonald's. Rodzina McDonald's obejmuje McDonald’s Corporation, podmioty powiązane, zależne oraz naszych franczyzobiorców. Lista tych podmiotów oraz więcej informacji znajdziesz tu.

Członkowie Rodziny McDonald’s mogą korzystać z otrzymanych informacji oraz mogą je udostępniać wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce ochrony prywatności.

Możemy udostępniać informacje o Tobie naszym kontrahentom świadczącym na nasze zlecenie usługi, takie jak realizacja zamówień, zapewnienie usług przetwarzania danych oraz obsługi IT, obsługi promocji, konkursów, losowań nagród i loterii, prowadzenie badań i analiz oraz personalizacja obsługi Gości McDonald’s. Kontrahenci ci nie są uprawnieni do korzystania z tych informacji lub ujawniania ich w jakichkolwiek innych celach niż świadczenie usług w naszym imieniu.

Z powodów strategicznych lub innych powodów biznesowych możemy podjąć decyzję o zbyciu lub przeniesieniu całości lub części naszego przedsiębiorstwa. W ramach tego zbycia lub przeniesienia możemy przekazać pozyskane i przechowywane przez nas informacje, w tym dane osobowe, osobom lub podmiotom zaangażowanym w tę transakcję.

W niektórych sytuacjach możemy udostępnić informacje, które nie identyfikują bezpośrednio Ciebie. Przykładowo możemy udostępnić anonimowe dane statystyczne w formie zagregowanej na temat tego, jak korzystasz z naszych usług online. Możemy też połączyć informacje o Tobie z informacjami na temat innych Gości i udostępnić je w sposób, który nie pozwala na skojarzenie ich z konkretną osobą.

Jesteśmy uprawnieni do korzystania z informacji i udostępniania ich w zakresie wymaganym dla wypełnienia wszelkich przepisów prawa, regulacji lub nakazów prawnych, ochrony naszych usług online oraz technologii wykorzystywanych w restauracjach, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, ochrony praw , interesów i bezpieczeństwa naszej organizacji, pracowników lub franczyzobiorców bądź członków społeczeństwa albo w związku z dochodzeniem w sprawie oszustwa lub innych przestępstw bądź naruszeń naszych zasad wewnętrznych.

 

 1. Ochrona prywatności dzieci

Jesteśmy świadomi tego, jak ważna jest ochrona Twojej prywatności, gdy korzystasz z naszych usług online. Szczególny nacisk kładziemy na ochronę prywatności dzieci odwiedzających nasze witryny lub korzystających z usług online. Więcej informacji o tym, jak w poszczególnych krajach chronimy prywatność dzieci, znajdziesz w załączniku dla właściwego kraju.

Zalecamy rodzicom lub opiekunom regularne monitorowanie i nadzorowanie aktywności on-line ich dzieci. W przypadku pytań odnośnie naszych praktyk w dziedzinie ochrony prywatności dzieci, prosimy o kontakt z naszym Globalnym lub Krajowym Biurem Ochrony Prywatności (dane kontaktowe poniżej). W przypadku kontaktu z Krajowym Biurem Ochrony Prywatności prosimy wybrać Biuro właściwe dla Twojego kraju.

 

 1. Twoje decyzje

Informacje marketingowe

Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, możesz ją następnie odwołać wybierając opcję rezygnacji znajdującą się w każdej wysyłanej przez nas informacji tego typu. Generalnie w Twoim profilu usług online, w preferencjach komunikacyjnych, znajdują się instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych. Zmiana preferencji komunikacyjnych może być również możliwa w ustawieniach Twojego urządzenia mobilnego. Możesz także zrezygnować z otrzymywania informacji kontaktując się z naszym Globalnym lub Krajowym Biurem Ochrony Prywatności (dane kontaktowe poniżej). W przypadku kontaktu z Krajowym Biurem Ochrony Prywatności prosimy wybrać Biuro właściwe dla Twojego kraju.  

Mimo, że zrezygnujesz z otrzymywania od nas informacji marketingowych, możemy nadal wysyłać do Ciebie komunikaty dotyczące transakcji, założonych u nas kont oraz konkursów, losowań nagród lub loterii, w których bierzesz udział. Rezygnacja z jednej formy komunikacji nie oznacza rezygnacji z innych form komunikacji. Dla przykładu, mimo rezygnacji z otrzymywania e-maili marketingowych, może nadal otrzymywać SMS-y marketingowe – o ile wyrazisz wcześniej chęć ich otrzymywania. Pamiętaj także, że w przypadku otrzymywania wiadomości od restauracji McDonald’s działającej na zasadach franczyzy, rezygnacji należy dokonać bezpośrednio u franczyzobiorcy.

Bez Twojej zgody nie ujawniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim w ich własnych celach marketingowych. Przekażemy Twoje dane osobowe w sposób określony przez Ciebie, wtedy gdy powiadomimy Cię i otrzymamy Twoją zgodę.

Twoje prawa

W pewnych państwach, osoby fizyczne mają prawo żądania dostępu, poprawiania, przenoszenia, ograniczania, usuwania i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania zgromadzonych przez nas danych osobowych. W państwa tych osoby fizyczne mają również prawo odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji o tych prawach oraz listę państw, w których one przysługują, znajdziesz w załączniku dla właściwego kraju. Możesz również skontaktować się z nami pisząc na adres: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com.

 

 1. Korzystanie z naszych usług online oraz innej technologii

Zarówno my, jak i nasi kontrahenci świadczący usługi na nasze zlecenie, możemy korzystać z ciasteczek, sygnalizatorów sieciowych i innych podobnych technologii w ramach naszych usług online oraz w innych obszarach związanych z naszą działalnością, takich jak reklama internetowa, do pozyskiwania informacji oraz zapewnienia Tobie zamówionych przez Ciebie usług lub produktów. 

Ciasteczka i analogiczne technologie

Ciasteczko ( cookie) jest małym plikiem tekstowym, który zostaje umieszczony w przeglądarce lub na urządzeniu użytkownika Internetu w celu zapamiętania lub uzyskania informacji na temat tego użytkownika. W niektórych krajach możemy posługiwać się Polityką Cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz poniżej.   

Sygnalizator sieciowy ( web beacon) to mały obiekt lub obraz osadzony w witrynie internetowej, aplikacji lub e-mailu, używany do śledzenia aktywności użytkownika w sieci. Czasami są one także nazywane pikselami lub tagami.   

Pamiętaj, że:

 • Ciasteczko może zostać przyporządkowane Tobie kiedy korzystasz z naszych usług online.
 • Pewne funkcjonalności, które oferujemy, są dostępne wyłącznie w oparciu o ciasteczka i analogiczne technologie.
 • Możemy korzystać zarówno z ciasteczek sesyjnych (na czas Twojej wizyty na stronie), jak i trwałych (aktywnych przez określony czas) i na podobnych zasadach z analogicznych technologii służących śledzeniu aktywności użytkownika w sieci.
 • W ramach oferowanych usług online i innych obszarów związanych z naszą działalnością możemy korzystać z sygnalizatorów sieciowych.

Korzystamy z ciasteczek, sygnalizatorów sieciowych i innych podobnych technologii do pozyskiwania informacji w celach opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności. Możemy także łączyć informacje pozyskane z wykorzystaniem tych technologii z informacjami o Tobie, które zgromadziliśmy innymi metodami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Możemy wykorzystywać te technologie, aby:

 • precyzyjnie zidentyfikować użytkownika lub jego urządzenie;
 • umożliwić użytkownikowi dostęp i korzystanie z naszych usług online, gdy bez nich nasze usługi online mogłyby nie działać prawidłowo;
 • poprawiać bezpieczeństwo systemu, gdy jest to wskazane;
 • dokonywać pomiarów statystycznych, badać wykorzystanie naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych;
 • doskonalić nasze produkty i usługi;
 • pomóc nam w monitorowaniu działania naszych usług online (np. ruchu w sieci, błędów, czasu ładowania stron, sekcji witryn cieszących się popularnością itd.);
 • zapamiętać użytkownika dla jego wygody, kiedy ten korzysta z naszych usług online;
 • umożliwić personalizację obsługi;
 • przedstawiać ofertę handlową w oparciu o reklamę celowaną; oraz
 • w innych celach opisanych w niniejszej polityce ochrony prywatności w części „Jak korzystamy z informacji, które zbieramy”.

Przykładowo, możemy korzystać z określonych technologii w celu określenia, czy użytkownik otworzył wiadomość e-mail lub kliknął na link w niej umieszczony, w jaki sposób korzysta ze stron i treści zawartych w naszych aplikacjach mobilnych lub czy kliknął na reklamę internetową McDonald’s. 

Zarówno my, jak i inne podmioty (takie jak nasze sieci reklamowe) mogą wykorzystywać te technologie do pozyskiwania informacji na temat Twojej aktywności internetowej, na przestrzeni czasu oraz na witrynach i urządzeniach osób trzecich oraz w czasie korzystania z naszych usług online, do dalszej personalizacji oferowanych Ci usług.

Skorzystaj z ustawień używanej przeglądarki internetowej, aby nie otrzymywać ciasteczek w ogóle lub aby przeglądarka internetowa informowała Ciebie o otrzymaniu ciasteczka. Wejdź do sekcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej, aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące ciasteczek. W przypadku dezaktywacji wszystkich ciasteczek, możesz nie móc korzystać z wszystkich funkcji dostępnych na danej witrynie.

Niektóre z nowszych przeglądarek internetowych mogą posiadać opcję „Nie śledź”, której wybranie powoduje przesłanie do odwiedzanych witryn internetowych informacji, że użytkownik nie życzy sobie śledzenia jego aktywności w sieci. Aktualnie McDonald’s nie odpowiada na otrzymany sygnał „Nie śledź”, ponieważ jednolity standard techniczny w tym zakresie nie został jeszcze opracowany. Analizujemy nowe technologie i możemy przyjąć określony standard jako obowiązujący w momencie, kiedy standard taki powstanie.

W przypadku, gdy nasze usługi online zawierają materiał wideo, możemy śledzić oglądane przez Ciebie nagrania. Wyrażasz zgodę na śledzenie przez nas materiałów wideo oferowanych w ramach usług online lub mediów społecznościowych osób trzecich przez okres do 2 lat lub zgodnie z obowiązującymi przepisami albo do momentu wycofania tej zgody.

Więcej informacji o korzystaniu z ciasteczek i innych technologii w Twoim kraju może znajdować się w załączniku właściwym dla tego kraju.

Reklama celowana

Kiedy korzystasz z usług online, możemy (my oraz nasi kontrahenci, którzy nas obsługują) pozyskiwać informacje na temat Twojej aktywności, aby móc zapewnić Tobie reklamę dostosowaną do Twoich konkretnych zainteresowań.  

W związku z tym, że należymy do sieci reklamowych, możesz spotkać pewne reklamy na innych witrynach. Sieci reklamowe pozwalają nam na dostosowanie wysyłanych do Ciebie informacji do Twoich konkretnych zainteresowań, do innych informacji o Tobie oraz na dokonanie ich selekcji na zasadach kontekstowych. Sieci reklamowe śledzą Twoja aktywność w sieci na przestrzeni czasu zbierając informacje za pomocą ciasteczek, sygnalizatorów sieciowych, oraz dzienników serwerów sieciowych. Sieci reklamowe wykorzystują te informacje, aby przedstawiać Tobie reklamy, które mogą Ciebie szczególnie zainteresować. Sieci reklamowe, do których należymy, mogą gromadzić informacje na temat Twoich wizyt na witrynach internetowych należących do danej sieci reklamowej, takie jak informacje na temat przeglądanych stron i oglądanych reklam oraz sposobu korzystania przez Ciebie z witryn internetowych. Informacje te wykorzystujemy zarówno w ramach naszych usług online, jak również na witrynach osób trzecich, które należą do sieci reklamowych, aby móc zaprezentować Tobie reklamy dostosowane do Twoich zainteresowań oraz ocenić skuteczność naszych działań marketingowych.  

Aby zrezygnować z otrzymywania reklamy celowanej odwiedź www.aboutads.info/choices lub www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp . W przypadku rezygnacji, nadal będziesz otrzymywać reklamy, lecz nie będą one dostosowane do Twoich zainteresowań.

 

 1. Linki do innych stron i mediów społecznościowych

Nasze usługi online mogą zawierać linki do witryn internetowych, które nie są prowadzone przez nas, lecz przez osoby trzecie. W przypadku wejścia na stronę z linka, powinieneś/powinnaś zapoznać się z polityką ochrony prywatności danej witryny, warunkami korzystania z niej oraz innymi obowiązującymi politykami i zasadami. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady obowiązujące i praktyki stosowane przez osoby trzecie. Do wszelkich informacji, które przekazujesz tym podmiotom, stosują się przyjęte przez nie polityki ochrony prywatności, warunki korzystania z witryny oraz inne zasady.

Nasze usługi online mogą również zawierać aplikacje, narzędzia, elementy kontrolne ( widgets) oraz wtyczki innych podmiotów, takie jak np. przyciski polubienia Facebooka, które również mogą wykorzystywać zautomatyzowane metody pozyskiwania informacji na temat korzystania przez Ciebie z tych funkcjonalności. Podmioty te mogą wykorzystywać informacje o Tobie zgodnie z własnymi politykami i zasadami.  

 

 1. Bezpieczeństwo informacji

Kładziemy ogromny nacisk na odpowiednie środki zapewniające bezpieczne przechowywanie Twoich danych osobowych. Nasze procedury techniczne, administracyjne i fizyczne są zaprojektowane tak, aby zabezpieczać dane osobowe przed przypadkową, niezgodną z prawem lub nieuprawnioną utratą, dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem, ingerencją lub zniszczeniem. Mimo podejmowanych wysiłków mających na celu ochronę naszych systemów informatycznych, w przypadku żadnej witryny internetowej, aplikacji mobilnej, systemu komputerowego lub przekazywania informacji za pośrednictwem Internetu lub innej sieci publicznej nie można jednak zagwarantować 100% bezpieczeństwa.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy informacje o Tobie przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej polityce ochrony prywatności i zgodny z naszymi politykami przechowywania danych (o ile dłuższy okres nie jest wymagany przez obowiązujące prawo). Nasze polityki przechowywania danych są zgodne z obowiązującym prawem. Zachowamy i będziemy wykorzystywać informacje o Tobie w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów prawnych (np. jeśli mamy obowiązek zachować informacje o Tobie dla celów podatkowych), rozstrzygnięcia sporów, wykonania ugody lub określonym w niniejszej polityce ochrony prywatności.

 

 1. Przekazywanie danych zagranicę

McDonald’s jest korporacją globalną, której procesy biznesowe, struktury kierownicze oraz systemy techniczne przekraczają granice państw. W związku z tym możemy udostępniać informacje o Tobie w ramach Rodziny McDonald’s oraz przekazywać je do różnych krajów świata, w których prowadzimy naszą działalność w zakresie określonym powyżej. Każde przekazanie informacji zagranicę odbędzie się zgodnie z niniejszą polityką ochrony prywatności oraz obowiązującym prawem. W niektórych państwach prawo może regulować przekazywanie danych zagranicę. Szczegółowe informacje znajdziesz w załączniku właściwym dla danego kraju.

McDonald’s Corporation w programie Tarczy Prywatności (EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks)

McDonald’s Corporation uczestniczy w programie Tarczy Prywatności (EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Frameworks), administrowanym przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, regulującym gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych z Unii Europejskiej i Szwajcarii. Jako uczestnik programu Tarczy Prywatności McDonald’s Corporation podlega kontrolnej i wykonawczej władzy Federalnej Komisji Handlu. Pełną listę uczestników programu, obejmującą McDonald’s Corporation, możesz znaleźć pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list

Jako uczestnik programu Tarczy Prywatności, McDonald’s Corporation jest zobowiązana i poświadcza, że stosuje się do zasad tego programu w odniesieniu do wszystkich danych osobowych otrzymywanych z Unii Europejskiej i Szwajcarii w oparciu o program Tarczy Prywatności. Zwróć uwagę, że:

 • McDonald’s Corporation może udostępniać dane osobowe przetwarzane zgodnie z zasadami programu Tarczy Prywatności swoim kontrahentom, którzy świadczą usługi na rzecz McDonald’s, tak jak opisano to w części 3. McDonald’s Corporation może być pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli kontrahenci przetwarzaliby te dane osobowe w sposób niezgodny z programem Tarczy Prywatności, a także odpowiada za powstałe w ten sposób szkody.
 • McDonald’s Corporation może ujawnić dane osobowe otrzymane w oparciu o program Tarczy Prywatności w odpowiedzi na uzasadnione prawnie żądanie władz, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub umożliwienia egzekwowania prawa.
 • Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych otrzymanych przez McDonald’s Corporation w oparciu o program Tarczy Prywatności oraz prawo żądania od McDonald’s Corporation ograniczenia przetwarzania i ujawniania tych danych. W celu zrealizowania tych praw skontaktuj się z McDonald’s Corporation przy pomocy podanych niżej adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail.

Praktyki McDonald’s Corporation w obszarze ochrony prywatności są przedstawione w niniejszej polityce ochrony prywatności. Zachęcamy do kontaktu zawsze, jeśli masz pytania, obawy, zastrzeżenia dotyczące naszych działań i udziału w programie Tarczy Prywatności; po prostu skorzystaj z podanych poniżej adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail. Możesz również wnieść skargę do urzędu ochrony danych osobowych w Twoim kraju a McDonald’s Corporation będzie z tym urzędem współpracować, żeby rozwiązać zgłoszony problem.

Jeżeli McDonald’s Corporation nie będzie w stanie rozwiązać zgłoszonego przez Ciebie problemu dotyczącego Twoich danych osobowych otrzymanych przez McDonald’s Corporation w oparciu o program Tarczy Prywatności, możesz skierować sprawę do JAMS, niezależnego mediatora ze Stanów Zjednoczonych, od którego możesz uzyskać pomoc bez opłat. W celu uzyskania pomocy kliknij tu. Jeśli JAMS nie będzie w stanie rozwiązać problemu, możesz pod pewnymi warunkami odwołać się do arbitrażu. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tu.

Zwróć uwagę, że wymienione możliwości znajdują zastosowanie do sporów dotyczących danych osobowych otrzymanych przez McDonald’s Corporation w oparciu o program Tarczy Prywatności. Wszelkie inne skargi dotyczące McDonald’s Corporation lub innych członków Rodziny McDonald’s, przedstawicieli, pełnomocników, agencji, członków władz, dyrektorów lub pracowników podlegają rozpoznaniu w trybie wskazanym w warunkach korzystania z właściwej strony internetowej, aplikacji mobilnej, newslettera, prenumeraraty lub innych narzędzi cyfrowych należących do lub wykorzystywanych przez członka Rodziny McDonald’s.

Więcej informacji o programie Tarczy Prywatności, a także certyfikat McDonald’s Corporation, znajdziesz na stronie internetowej Tarczy Prywatności.

 

 1. Zmiany naszej polityki ochrony prywatności

Niniejsza polityka ochrony prywatności obowiązuje od dnia podanego na jej wstępie. Co jakiś czas możemy wprowadzać do niej zmiany. W takim przypadku zamieścimy tutaj zmienioną wersję polityki ochrony prywatności, aktualizując odpowiednio datę wskazaną na jej wstępie jako „Ostatnia aktualizacja” (dzień wejścia w życie). Zaglądaj tutaj regularnie, aby znać najbardziej aktualną wersję naszej polityki.   

 

 1. Jak się z nami skontaktować?

W sprawach dotyczących ochrony prywatności możesz skontaktować się z nami w każdym czasie, zwracając się do Globalnego lub Krajowego Biura Ochrony Prywatności. Nasze Krajowe Biura Ochrony Prywatności mogą asystować w wyjaśnieniu kwestii lub udzieleniu informacji dotyczących danego kraju. Dane kontaktowe do Krajowego Biura Ochrony Prywatności znajdziesz we właściwym załączniku.

Globalne Biuro Ochrony Prywatności

Global Data Protection Office

Privacy at McDonald's, Dept. 282

110 North Carpenter Street

Chicago, IL 60607-2101, USA

contact.privacy@us.mcd.com

 

 

 

POLSKA – Załącznik do Globalnej Polityki Ochrony Prywatności McDonald’s

Ostatnia aktualizacja: obowiązuje od 25 maja 2018 roku

 

  Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w sposób wskazany poniżej.

 

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych – jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych (dane kontaktowe poniżej).

 

Ochrona prywatności dzieci

W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego (np. usług online czy aplikacji mobilnych), oferowanych dzieciom w wieku do lat 16, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, będziemy przetwarzali dane osobowe dziecka jedynie pod warunkiem, że zgoda została wyrażona lub potwierdzona przez osobę sprawującą władzę rodzicielską nad dzieckiem i tylko w zakresie zaaprobowanym przez opiekuna prawnego.

 

Monitoring wizyjny

W naszych restauracjach korzystamy z monitoringu wizyjnego w celu ochrony osób i mienia, realizacji zamówień oraz na potrzeby rozpatrywania skarg naszych Gości. Podstawą przetwarzania danych utrwalonych przy pomocy monitoringu jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszych restauracji.

Kamery utrwalają wizerunek Gości, a także numery rejestracyjne pojazdów. Kamery nie obejmują całej przestrzeni dostępnej dla Gości (kamery nie są umieszczane w toaletach). Kamery są rozmieszczone w sposób, który uniemożliwia utrwalenie takich danych jak numer karty płatniczej czy numeru PIN.

Zapis monitoringu przechowujemy nie dłużej niż 2 miesiące i usuwamy automatycznie. Okres ten może ulec wydłużeniu, gdy zostaniemy powiadomieni o sytuacji, w której zapis monitoringu okaże się dowodem albo o zabezpieczenie i wydanie zapisu wystąpi uprawniony organ, taki jak Policja, prokuratura, sąd. W takim przypadku zapis monitoringu zostanie usunięty po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności lub zakończeniu postępowania.

Zapis monitoringu może zostać udostępniony ubezpieczycielowi, podmiotowi prowadzącemu serwis monitoringu lub świadczącemu usługi ochrony, a także uprawnionym organom, takim jak Policja, prokuratura, sąd.

Uwaga: Wiele restauracji McDonald’s jest prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców – franczyzobiorców McDonald’s. Jeśli odwiedzasz taką restaurację, o informacje o zasadach monitoringu zwróć się do franczyzobiorcy. Ponadto niektóre restauracje McDonald’s znajdują się w obiektach takich jak centra handlowe lub dworce kolejowe, w których monitoring prowadzi również właściciel/zarządca obiektu. Jeśli odwiedzasz taki obiekt, o informacje o zasadach monitoringu zwróć się również do jego właściciela/zarządcy.

Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Korzystając z przysługujących Tobie praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 • Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Możesz wycofać zgodę korzystając z funkcjonalności zapewnionej przez daną usługę online (np. w aplikacji mobilnej), kierując do nas żądanie za pośrednictwem skrzynki mailowej: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com lub kontaktując się z Krajowym Biurem Ochrony Prywatności;
 • Możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 • Możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody lub w wykonaniu zawartej z Tobą umowy;
 • Możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 • W związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes (w tym jeżeli je profilujemy); możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (w tym także profilowania);
 • W przypadkach określonym prawem - tj. np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, włączając w to łącza internetowe (linki), kopie i replikacje danych;
 • Możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z powyższych praw możesz korzystać bezpłatnie, o ile Twoje żądanie nie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. ze względu na swój ustawiczny charakter.

W celu skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z naszym Globalnym lub Krajowym Biurem Ochrony Prywatności. Ze swych praw możesz również skorzystać za pośrednictwem skrzynki mailowej: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com. W niektórych dozwolonych prawem sytuacjach możemy odmówić realizacji Twojego żądania lub zastosować pewne ograniczenia względem Twoich praw. Zanim udzielimy Tobie odpowiedzi bądź usuniemy nieprawidłowości, możemy poprosić o weryfikację Twojej tożsamości lub podanie dodatkowych informacji, które pomogą nam rozpatrzyć Twoje żądanie. W każdym przypadku masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ciasteczka i inne technologie

Zasady korzystania z ciasteczek (plików cookies) znajdziesz tu

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Informujemy Ciebie, jako mieszkańca Europejskiego Obszaru Gospodarczego, że możemy przekazywać Twoje dane osobowe do państw, które w ocenie Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony. W takich przypadkach podejmujemy środki (takie jak standardowe klauzule ochrony danych) konieczne do zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają odpowiedniej ochronie. Jeżeli masz pytania dotyczące stosowanych przez nas zabezpieczeń przy przekazywaniu danych zagranicę lub jeśli chcesz uzyskać kopie standardowych klauzul ochrony danych, które stosujemy w ramach ochrony danych przy przekazywaniu danych zagranicę, skontaktuj się z naszym Globalnym lub Krajowym Biurem Ochrony Prywatności.  

Jak skontaktować się z McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych osobowych przez McDonald’s Polska Sp. z o.o., skontaktuj się z nami:

Krajowe Biuro Ochrony Prywatności

McDonald's Polska Sp. z o.o.

Marynarska 15, 02-674 Warszawa

ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

+48 22 211 58 00

 

Inspektor Ochrony Danych:

Marcin Bonicki

ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

+48 22 211 58 00

 

 

Nota dotycząca prywatności kandydatów do pracy

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000097409, NIP 521-008-81-10 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: kontakt@mcdonalds.pl

- telefonicznie: +48 22 211 58 00

 

Uwaga: Wiele restauracji McDonald’s jest prowadzonych przez niezależnych przedsiębiorców – franczyzobiorców McDonald’s. Jeśli aplikujesz do takiej restauracji, administratorem Twoich danych osobowych będzie franczyzobiorca, a niniejsza nota nie znajdzie zastosowania. 

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

 

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby przeprowadzić bieżący proces rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

- obowiązek prawny – w zakresie w jakim wynika to z przepisów Kodeksu pracy,

- Twoja zgoda - w pozostałym zakresie.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz lub do momentu, w którym wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia złożenia aplikacji.

 

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, dostawcy systemu rekrutacyjnego . Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Prawo wycofania zgody

 W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać kontaktując się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. W pozostałym zakresie – podanie danych jest dobrowolne i zależy od Ciebie.

 

 

Privacy Note for candidates

 1. Personal Data Controller

McDonald’s Polska Sp. z o.o., a Polish limited liability company with its seat in Warsaw, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, Thirteenth (XIII) Commercial Division, entry no. KRS 0000097409, NIP Tax Number 521-008-81-10 (hereinafter: “we”) is the Controller of your personal data. You can contact us as follows:

 • by letter at: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15;
 • by email at: kontakt@mcdonalds.pl;
 • by phone at: +48 22 211 58 00.

Note: Many McDonald's restaurants are run by independent entrepreneurs - McDonald's franchisees. If you apply to such a restaurant, the administrator of your personal data will be the franchisee and this note will not apply.

 1. Data Protection Officer

We have appointed a Data Protection Officer. It is a person you can contact in all matters relating to personal data processing and the exercise of your rights in connection with data processing. The Data Protection Officer can be contacted as follows:

 • by letter at: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15;
 • by e-mail at: prywatnosci@pl.mcd.com .
 1. Purposes of Processing your Personal Data and Legal Basis for Processing

We will process your personal data to carry out the ongoing recruitment process. The legal basis for processing your personal data is:

 • legal obligation - in so far as it results from the Labour Code,
 • Your approval for the rest.
 1. Your Data Storing Period

We will keep your personal data until the end of the recruitment process for the position for which you are applying or until you withdraw your consent to the processing of your data, but no longer than 90 days from the date of your application.

 1. Recipients of your Personal Data

We will pass on your personal data to our suppliers to whom we will outsource personal data processing services, e.g. IT service providers, recruitment system providers. Such entities process data on the basis of a contract with us and only on our instructions.

 1. Your Rights in Relation to Personal Data Processing

You have the following rights in relation to personal data processing:

 1. the right to withdraw consent to data processing;
 2. the right of access to your personal data;
 3. the right to request rectification of your personal data;
 4. the right to request erasure of your personal data;
 5. the right to request restriction of the processing of your personal data;
 6. the right to portability of your personal data, i.e. the right to receive from us your personal data in a structured, commonly used and machine-readable computer format. You can transmit such data to another controller or request us to transmit the same to such other controller. However, we will do that only where it is technically feasible.

In order to exercise the above rights, please contact us or our Data Protection Officer (for contact details, see 1 and 2 above).

 

Right to lodge a complaint with an authority

You also have a right to lodge a complaint with a supervisory authority responsible for personal data protection, i.e. the President of the Personal Data Protection Office.

 

Right of withdrawal of consent

To the extent that your data is processed on the basis of consent, you have the right to it withdraw at any time. Withdrawal of consent does not affect legality processing that was carried out on the basis of your consent before it was withdrawn. Consent you can withdraw by contacting us or our Data Protection Officer (data contact details in points 1 and 2 above).

 

 1. Obligation to provide data

The obligation to provide personal data is a statutory requirement to the extent specified in the provisions of the Labour Code. For the rest, the provision of data is voluntary and is up to you.

 

Nota dotycząca prywatności kontrahentów będących osobami fizycznymi 

 1. Administrator danych osobowych

 Administratorem Twoich danych osobowych jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000097409, NIP 521-008-81-10 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: kontakt@mcdonalds.pl

- telefonicznie: +48 22 211 58 00

 

 1. Inspektor ochrony danych

 Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • nawiązać z Tobą współpracę – podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;
 • dokonywać weryfikacji Twojej działalności jako naszego kontrahenta (tzw. screening kontrahentów) – podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przeprowadzania okresowych postępowań sprawdzających tj. weryfikacji działalności partnerów biznesowych zgodnie z odpowiednimi przepisami (w tym przepisami prawa Stanów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego) oraz zasadami etycznymi obowiązującymi w naszej firmie;
 • wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem oraz przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów z nimi związanych oraz aby przechowywać dowody księgowe – podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości;
 • rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. Możemy przetwarzać Twoje dane także do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: dostawcom usług IT, podmiotom przeprowadzającym w naszym imieniu weryfikację kontrahentów. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Franczyzobiorcom McDonald’s, jeżeli ww. umowa będzie wykonywana z ich udziałem lub w celu umożliwienia im nawiązania z Tobą współpracy biznesowej.
 • Korporacji McDonald’s, w celu realizacji globalnego programu McDonald’s Lease Accounting and Lease Administration, który służy przygotowaniu jednej bazy danych o nieruchomościach, na których zlokalizowane są restauracje McDonald’s celem poprawy zarządzania i zapewniania zgodności ze standardami rachunkowości Rady ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) oraz Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) [ dotyczy umów nieruchomościowych].

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 W związku z potrzebą centralizacji procesu tzw. screeningu kontrahentów w ramach Korporacji McDonald’s i jej spółek zależnych, a także w związku z realizacją globalnego programu McDonald’s Lease Accounting and Lease Administration, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotu mającego siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych. Poprzez zabezpieczenia ustanowione w standardowych klauzulach umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń – aby z niego skorzystać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych

 Podanie danych osobowych jest niezbędne do tego abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę – jeżeli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli nawiązać współpracy.

 

 

Nota dotycząca prywatności przedstawicieli kontrahentów McDonald’s

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000097409, NIP 521-008-81-10 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: kontakt@mcdonalds.pl

- telefonicznie: +48 22 211 58 00

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • realizować nasz prawnie uzasadniony interes, który polega na umożliwieniu wykonania umowy zawartej przez McDonald’s z Twoim pracodawcą / zleceniodawcą;
 • rozpatrywać reklamacje oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych zumową – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania ww. umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: dostawcom usług IT, podmiotom przeprowadzającym w naszym imieniu weryfikację kontrahentów, dostawcom usług komplementarnych względem przedmiotu ww. umowy. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • Franczyzobiorcom McDonald’s, jeżeli ww. umowa będzie wykonywana z ich udziałem lub w celu umożliwienia im nawiązania z Tobą współpracy biznesowej.

 

 1. Źródła i kategorie danych

Pozyskaliśmy Twoje dane od Twojego pracodawcy / zleceniodawcy. Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe takie jak adres e-mail i numer telefonu.

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W związku z potrzebą centralizacji procesu tzw. screeningu kontrahentów w ramach Korporacji McDonald’s i jej spółek zależnych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotu mającego siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych. Poprzez zabezpieczenia ustanowione w standardowych klauzulach umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zapewniamy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń – aby z niego skorzystać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Nota dotycząca prywatności w związku z wniesioną reklamacją

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000097409, NIP 521-008-81-10 (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: kontakt@mcdonalds.pl

- telefonicznie: +48 22 211 58 00

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15

- przez e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, tj. adres e-mail oraz inne podane przez Ciebie informacje, takie jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, aby wyjaśnić okoliczności przedstawionej przez Ciebie sytuacji, rozpatrzeć reklamację oraz bronić się przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami.

 

 1. Informacje dotyczące profilowania

Podanych przez Ciebie danych osobowych nie wykorzystujemy do profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia roszczeń i ewentualnie przez okres wymagany dla potrzeb sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa (na wypadek kontroli podatkowej lub celno-skarbowej).

 

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.: agencji obsługującej platformę kontaktową, brokerowi ubezpieczeniowemu czy doradcom prawnym. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 • ubezpieczycielowi – w przypadku zgłoszenia roszczenia. Ubezpieczyciel jest odrębnym administratorem danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe na podstawie prawa regulującego działalność ubezpieczeniową.
 • Franczyzobiorcy McDonald’s, jeżeli przedstawiona przez Ciebie sytuacja miała miejsce w restauracji prowadzonej przez franczyzobiorcę. Franczyzobiorca jest odrębnym administratorem danych osobowych.

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do tego, abyśmy mogli rozpatrzeć Twoją reklamację.

 

 1. Więcej o zasadach ochrony prywatności

Więcej o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe dowiesz się z Globalnej Polityki Ochrony Prywatności McDonald’s - https://mcdonalds.pl/ochrona-prywatnosci#global

 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE: 25 maja 2018 r.

Korporacja McDonald’s oraz spółki należące do niej na całym świecie („McDonald’s”, „my”, „nas” lub „nasz”), w tym spółka McDonald’s Polska Sp. z o.o., korzysta z plików cookie i innych technologii monitorujących, aby: (i) poszerzyć swoją wiedzę o tym, jak użytkownicy korzystają z naszych witryn internetowych („Witryny”) i aplikacji na urządzenia mobilne („Aplikacje Mobilne”) oraz (ii) poprawić jakość Twojego doświadczenia wynikającego z interakcji z nami w sieci. Niniejsza Polityka korzystania z plików cookie zawiera informacje o tych technologiach i ich obsłudze. Niniejsza polityka stanowi część Globalnej Polityki Ochrony Prywatności McDonald’s.

 

 1. Pliki cookie i inne technologie monitorujące: Definicja

Plik „cookie” jest plikiem tekstowym, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem, aby zidentyfikować przeglądarkę odwiedzającego bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowaną unikatową cyfrę lub inną zmienną.

Możemy wykorzystywać inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe ( web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookie i innymi środkami z naszymi Witrynami i Aplikacjami Mobilnymi, aby umożliwić identyfikację Twojego urządzenia. Te inne technologie pozwalają uaktywnić określone funkcje na naszych Witrynach i Aplikacjach Mobilnych. Możemy także korzystać z określonych technologii w celu określenia, czy otworzyłeś/otworzyłaś wiadomość e-mail lub kliknąłeś/kliknęłaś na link w niej umieszczony.

 

 1. Jak korzystamy z plików cookie

W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty (takie jak nasze sieci reklamowe) mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Są różne cele korzystania przez nas z plików cookie. Przykładowo prowadzimy monitoring łącznej liczby odwiedzających nasze Witryny i korzystających z naszych Aplikacji Mobilnych – na zasadach anonimowych i zagregowanych. Możemy także stosować pliki cookie, aby móc Ciebie zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na Witrynach, aby prowadzić obsługę konkursów i losowań oraz w celu personalizacji Twojego doświadczenia na Witrynach McDonald's. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne dane osobowe.

Technologie monitorujące mogą mieć charakter trwały (tj. pliki pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu aż do czasu, gdy je wykasujesz) lub sesyjny (tj. pliki pozostają wyłącznie do czasu zamknięcia przeglądarki).

Nasze Witryny i Aplikacje Mobilne korzystają w szczególności z następujących rodzajów plików cookie:

 • Absolutnie niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, które są niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia dostępności funkcjonalności, o które wyraźnie prosisz. Możemy korzystać z plików cookie i technologii monitorujących w celu zapobiegania nadużyciom, poprawy bezpieczeństwa, administracji systemem lub umożliwienia Tobie korzystania z funkcji obsługi płatności. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, które są absolutnie niezbędne.
 • Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności. Pliki cookie możemy wykorzystywać w celu oceny wydajności naszych Witryn i Aplikacji Mobilnych, w tym w ramach działań analitycznych mających na celu podniesienie jakości treści oferowanych za pośrednictwem Witryn i Aplikacji Mobilnych.
 • Reklamowe pliki cookie. My sami oraz zewnętrzni reklamodawcy możemy korzystać z plików cookie, aby móc zaprezentować Tobie najlepiej dopasowane produkty, oferty oraz reklamy. Reklamowe pliki cookie pozwalają nam także przedstawić na Witrynach oraz Aplikacjach Mobilnych treści, które są dostosowane do Ciebie i Twoich indywidualnych zainteresowań.

 

 1. Ustawienia i usuwanie plików cookie

W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookie lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz o tym poinformowany/poinformowana. Informacje o zmianie ustawień przeglądarki w związku z plikami cookie zawarte są w jej opcji pomocy „Help”. Całkowite zablokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszych Witryn i Aplikacji Mobilnych.

Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę aboutcookies.org , która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak usunąć pliki cookie ze swojego komputera lub urządzenia, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookie. Informacje na temat usuwania plików cookie z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Możesz także zrezygnować z otrzymywania plików cookie zgodnie z pkt. 4, 5 i 6 poniżej.

Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność Witryn i Aplikacji Mobilnych.

 

 1. Wykaz plików cookie stosowanych przez McDonald’s

Poniżej przedstawiamy wykaz plików cookie, które wysyłamy z naszych Witryn i Aplikacji Mobilnych, oraz opis zastosowania każdego z nich.

Podmiot

Usługa

Dalsze informacje

Opcje wyboru

McDonald’s

Zabezpieczenie

Pliki cookie związane z funkcją zabezpieczeń są stosowane w ramach procesów weryfikacji i kontroli bezpieczeństwa.

Ustawienia tych plików można zmieniać w ustawieniach przeglądarki, lecz pamiętaj, że Witryny i Aplikacje Mobilne mogą później nie funkcjonować poprawnie.

McDonald’s

PHPsessid

Te pliki cookie pomagają użytkownikom poruszać się w Witrynach i Aplikacjach Mobilnych i umożliwiają powrót na poprzednio odwiedzone strony.

Ustawienia tych plików można zmieniać w ustawieniach przeglądarki, lecz pamiętaj, że Witryny i Aplikacje Mobilne mogą później nie funkcjonować poprawnie.

 

 1. Wykaz plików cookie stosowanych przez podmioty zewnętrzne

McDonald’s współpracuje z kontrahentami, którzy także wysyłają w naszym imieniu pliki cookie z Witryn i Aplikacji Mobilnych w celu realizacji naszych usług.

Podmiot

Usługa

Dalsze informacje

Opcje wyboru

Google Analytics

 

 

Analizy

 

 

Google Analytics wysyła pliki cookie w celu oceny korzystania przez Ciebie z naszych Witryn oraz sporządza dla nas raporty na temat aktywności na naszych Witrynach.

Z plików cookie wysyłanych przez Google Analytics można zrezygnować pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Hotjar

Analizy

Hotjar jest narzędziem do analizy i informacji zwrotnej ujawniającym zachowanie w sieci i informacje zwrotne od odwiedzających Witryny w celu poprawy jakość doświadczenia wynikającego z interakcji z Witrynami oraz ich efektywności .

Z plików cookie można zrezygnować pod adresem:

https://www.hotjar.com/opt-out 

Google

Reklama

Google używa plików cookie, by móc dostosowywać reklamy w swoich usługach (np. w wyszukiwarce Google) lub do wyświetlania reklam w całej sieci. Korzysta z różnych domen, w których ustawione są pliki cookie usług reklamowych (oraz – w kilku przypadkach – z ich lokalnych wersji, np. google.pl), w tym:

admob.com,
adsensecustomsearchads.com,
adwords.com,
doubleclick.net,
google.com,
googleadservices.com,
googleapis.com,
googlesyndication.com,
googletagmanager.com,
googletagservices.com,
googletraveladservices.com,
googleusercontent.com,
google-analytics.com,
gstatic.com,
urchin.com,
youtube.com,
ytimg.com

Z plików cookies Google można zrezygnować pod adresem: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Aby określić lub zrezygnować z personalizacji reklam, można użyć ustawień reklam - https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl

Roq.Ad

Reklama

Jest to kod, który pozwala na zbieranie cookies użytkowników w celu znalezienia ich pozostałych urządzeń (Cookie Matching)

Pod poniższym linkiem informacje na temat prywatności: https://www.roq.ad/privacy#privacy

The Adex

Reklama

Adex jest podwykonawcą firmy Roq.Ad. Kod, który jest podpięty pod pixele od Roq.Ad pozwala na udostępnianie segmentów do Adform.

Pod poniższym linkiem informacje na temat plików cookies:

https://www.theadex.com/privacy-opt-out/

Adform

DMP

Pliki cookies są zbierane przez DMP w celu wykorzystania ich do retargetingu oraz zbudowania segmentów Look-a-Like.

Z plików cookie można zrezygnować pod adresem:

https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/

Doubleclick

Reklama

Jest to kod, który pozwala śledzić konwersje z wszystkich działań, które są monitorowane Doubleclickiem

Pod poniższym linkiem info jak zarządzać plikami cookie:

https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pl

FB Pixel

Reklama

Facebook Pixel jest to kod, który na podstawie ruchu i działań podjętych przez użytkownika na stronie WWW, pozwala na lepsze dopasowanie reklam do preferencji odbiorców. Dzięki temu rozwiązaniu treści marketingowe w ramach produktów firm Facebooka są dostosowane do indywidualnych potrzeb danego użytkownika. Rezygnacja z udostępniania plików cookie nie powoduje zmniejszenia liczby wyświetlanych reklam, tylko obniżenie ich stopnia personalizacji.

Z plików cookie można zrezygnować pod adresem:

https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences