Informacja o wyznaczeniu i danych kontaktowych inspektora ochrony danych

Podstawowe zasady prywatności

Zakres zastosowania Rozporządzenia
Przetwarzanie danych osobowych w McDonald’s Polska Sp. z o.o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.

Administrator danych
McDonald’s Polska Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia McDonald’s Polska Sp. z o.o., wyznaczyła inspektora ochrony danych – r.pr. Maję Trojanowską. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

Osoby, których dane dotyczą mogą się także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie:

Maja Trojanowska
Inspektor Ochrony Danych
McDonald’s Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.