Globalna Polityka Ochrony Prywatności McDonald’s
W skrócie
Przejdź Do Całego Dokumentu Przejdź Do Całego Dokumentu

Jakie informacje zbieramy

Twoje dane osobowe przetwarza spółka McDonald’s prowadząca działalność w państwie, w którym są one zbierane („My”); informacje, które pozyskujemy w sposób zautomatyzowany, gdy korzystasz z naszych technologii; informacje, które pozyskujemy od osób trzecich, w tym innych spółek McDonald’s; i informacje, które są dostępne publicznie, np. poprzez Twoja aktywność w mediach społecznościowych.

Więcej...

Linki do innych witryn i mediów społecznościowych

Nasze usługi online mogą zawierać linki do witryn internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. Możemy również integrować nasze usługi z mediami społecznościowymi. Informacje, które przekazujesz osobom trzecim są przetwarzane zgodnie z ich własnymi politykami ochrony danych i pozostają poza naszą kontrolą.

Więcej…

Jak wykorzystujemy zbierane informacje

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu personalizacji i ulepszania Twojego ogólnie pojętego doświadczenia gościa, oraz w celu dostarczania naszych produktów i usług w innowacyjny sposób. Skorzystamy z Twoich danych, aby informować Cię o produktach i usługach – naszych i naszych partnerów handlowych.

Więcej…

Bezpieczeństwo informacji

Zależy nam na stosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa chroniących Twoje dane osobowe. Miej jednak na uwadze, że żaden system informatyczny i żadna transmisja danych w publicznym Internecie nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa.

Więcej…

Jak udostępniamy zbierane informacje

Możemy udostępniać Twoje dane w ramach Rodziny McDonald’s, co oznacza McDonald’s Corporation, podmioty od niej zależne, franczyzobiorców McDonald’s i naszych kontrahentów.

Więcej…

Przechowywanie informacji

Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo jak to jest konieczne dla realizacji określonego celu. Co do zasady, będziemy przechowywać informacje dopóty, dopóki wymaga tego zarządzanie naszą relacją i wykonywanie obowiązków prawnych.

Więcej…

Ochrona Prywatności dzieci

Szczególny nacisk kładziemy na ochronę prywatności dzieci i zalecamy rodzicom regularne nadzorowanie aktywności ich dzieci w sieci.

Więcej…

Przekazywanie danych zagranicę

Rodzina McDonald’s ma charakter globalny. Możemy zatem przekazywać Twoje dane do innych państw, ale będziemy to robić wyłącznie zgodnie z obowiązującymi wymogami i tylko wtedy, gdy zostanie zapewniony odpowiedni poziom ich ochrony.

Więcej…

Twoje decyzje i prawa

W stosownych przypadkach zapewniamy użytkownikowi możliwość wyboru sposobu wykorzystania jego danych osobowych. Większość naszych usług online zawiera zakładkę profilu użytkownika, która umożliwia zmianę preferencji dotyczących prywatności, w tym w zakresie komunikacji marketingowej. Możesz również posiadać pewne prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Więcej …

Zmiany naszej polityki

Co jakiś czas możemy zmieniać naszą politykę ochronę danych. Będziemy o tym informować zamieszczają tutaj jej aktualną wersję lub kontaktując się z Tobą bezpośrednio.

Więcej …

Korzystanie z naszych usług online i innych technologii

Korzystamy z ciasteczek, sygnalizatorów sieciowych i podobnych technologii w celu personalizacji i poprawy komfortu używania naszych usług.

Więcej …

Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań lub skarg prosimy o kontakt z Globalnym Biurem Ochrony Prywatności lub zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Załączniku dotyczącym danego kraju.

Więcej …

POLSKA – Załącznik lokalny

Administratorem Twoich danych osobowych jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie; Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych; Chronimy prywatność dzieci; Korzystamy z monitoringu wizyjnego; Twoje prawa określone w RODO; Ciasteczka; Kontakt.

Więcej …