Franczyza McDonald’s®

Zasady

Bez względu na liczbę prowadzonych przez Ciebie restauracji naszym zadaniem jest zaoferowanie Ci pomocy i profesjonalnego wsparcia na każdym etapie współpracy. 
McDonald’s® udziela franczyzy wyłącznie osobom fizycznym. Zasadniczo umowa franczyzy zawierana jest na 20 lat, choć w zależności od okoliczności okres jej obowiązywania może być krótszy. Każda umowa franczyzy dotyczy jednej restauracji.

Wyszukiwaniem miejsc na nowe restauracje i ich budową zajmuje się wyłącznie McDonald’s.

Franczyzobiorca jest operatorem restauracji i co do zasady nie jest właścicielem nieruchomości, w której prowadzi restaurację.

Franczyzobiorca osobiście zarządza swoją restauracją. Oznacza to codzienne zaangażowanie w jej funkcjonowanie, dlatego nie akceptujemy inwestorów zainteresowanych wyłącznie korzystnym ulokowaniem kapitału lub cichych wspólników.

Franczyzobiorca nie może prowadzić dodatkowych interesów wymagających z jego strony ciągłego zarządzania i nadzoru. Franczyzobiorca nie może również prowadzić jakiejkolwiek innej działalności gastronomicznej.

Od kandydatów wymagamy spełnienia następujących warunków:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zarządzaniu,
 • zainwestowanie wolnych od obciążeń środków w wysokości 2 000 000 złotych,
 • gotowość do zmiany miejsca zamieszkania i przeprowadzki w pobliże prowadzonej restauracji.
Czego oczekujemy:
 • prowadzenia działalności pod szyldem McDonald’s, lecz na własny rachunek i na własne ryzyko,
 • poświęcenia maksimum czasu i wysiłku na prowadzenie restauracji,
 • działania w ramach ściśle określonych ram i zasad McDonald’s, w tym przestrzegania ustalonych procedur i receptur,
 • nabycia na własność wyposażenia restauracji przy objęciu jej we franczyzę,
 • zaopatrywania restauracji w produkty, opakowania, środki czystości od wskazanych przez McDonald’s dostawców,
 • uiszczania miesięcznych opłat na rzecz McDonald’s przez cały okres trwania umowy franczyzy.
Co oferujemy:
 • szkolenia praktyczne i teoretyczne przygotowujące do prowadzenia restauracji,
 • stałe konsultacje i pomoc w prowadzeniu restauracji,
 • szkolenia dla franczyzobiorcy i jego kadry kierowniczej oraz stale aktualizowane
  materiały szkoleniowe dla pracowników,
 • udział w ogólnopolskich programach i akcjach marketingowych i digitalowych,
 • pomoc wyspecjalizowanej agencji marketingowej,
 • pomoc w zakresie public relations,
 • dostęp do sprawdzonych źródeł zaopatrzenia podlegających stałej kontroli jakości,
 • dostęp do sieci firm serwisowych i usługodawców.
Chcesz wiedzieć więcej?

FAQ
Zrób pierwszy krok!

APLIKUJ