Franczyza McDonald’s®

Postaw na M


Udział w spotkaniu wymaga rejestracji:
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000097409, NIP 521-008-81-10 (dalej: my).

  Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15,
  - przez e-mail: kontakt@mcdonalds.pl,
  - telefonicznie: +48 22 211 58 00.

 2. Inspektor ochrony danych

  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, McDonald’s Polska Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
  - przez e-mail: ochrona.prywatnosci@pl.mcd.com

 3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu w celu organizacji spotkań z kandydatami na franczyzobiorców McDonald’s i kontaktu z Tobą w tym zakresie.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu, w którym wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż rok od dnia wysłania zgłoszenia.

 5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

  Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  Prawo wycofania zgody
  Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać kontaktując się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Więcej o zasadach ochrony prywatności

  Więcej o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe dowiesz się z Globalnej Polityki Ochrony Prywatności McDonald’s https://mcdonalds.pl/ochrona-prywatnosci#global

  Jeśli zdecydujesz się aplikować na franczyzobiorcę McDonald’s, Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/aplikuj/

Przyjdź na spotkania informacyjne:

Tu będą pojawiać się daty i szczegóły kolejnych planowanych przez nas wydarzeń.
Możesz również wypełnić poniższą ankietę – wtedy zaproszenie
na najbliższe spotkanie trafi do Ciebie bezpośrednio.