Franczyza McDonald’s®

Zobowiązania finansowe

Franczyza jest odpłatna, wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków jednorazowych oraz opłatami miesięcznymi przez cały okres trwania umowy.

Koszt zakupu wyposażenia restauracji wynosi średnio powyżej 4 500 000 zł. Cena nie jest wielkością stałą, ponieważ zależy od wielkości sprzedaży uzyskiwanej dotąd w restauracji – im większa sprzedaż, tym wyższa cena wyposażenia. Nasi franczyzobiorcy zobowiązani są również do reinwestycji w prowadzone przez siebie restauracje w przypadku wszelkich innowacji wprowadzanych przez korporację.

Koszty początkowe – jednorazowe

  • Środki własne w kwocie minimum 2 000 000 złotych w całości przeznaczone na franczyzę restauracji.
  • Wstępna opłata licencyjna w wysokości 45 000 dolarów.
  • Zaopatrzenie restauracji w produkty, opakowania, środki czystości itp., około 70 000 złotych.
  • Koszty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej i spełnieniem wymogów prawnych.

Wydatki te mogą być finansowane wyłącznie z dwóch źródeł, tj. środków własnych (minimum 25%) i kredytu bankowego (maksymalnie 75%). Franczyzobiorca występuje o kredyt do banku we własnym imieniu na podstawie złożonej przez McDonald’s oferty franczyzy.
 

Opłaty miesięczne

  • Opłata podstawowa i procentowa, potocznie określane mianem „rent”.
  • Opłata licencyjna.
  • Opłata marketingowa.

 
Chcesz wiedzieć więcej?

FAQ
Zrób pierwszy krok!

APLIKUJ