Trwa ładowanie...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

FUNDACJA RONALDA McDONALDA

Fundacja Ronalda McDonalda to organizacja pożytku publicznego koncentrująca się na działaniach służących dzieciom i rodzinom. Kierując się hasłem „By rodzina mogła być razem”, Fundacja wspiera rodziny zmagające się z ciężką, długotrwałą chorobą dziecka. Z myślą o bliskich małych pacjentów w Centrum Zdrowia Dziecka oraz w szpitalu pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstały Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda. Umożliwiają one odpoczynek w domowej atmosferze i dają wytchnienie od szpitalnych warunków.

W październiku br. nastąpiło otwarcie Domu Ronalda McDonalda – największego jak dotychczas projektu fundacji. Jest to hotel wybudowany z myślą o rodzicach i opiekunach dzieci leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Ten nowoczesny i przyjazny dla mieszkańców obiekt zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala jest dla swoich gości całkowicie bezpłatny.

 

Fundacja od lat prowadzi też program bezpłatnych, profilaktycznych badań USG małych dzieci. Badania te odbywają się w specjalistycznym ambulansie, który jeździ do miejscowości w całej Polsce. Do tej pory przebadano w ten sposób ponad 40 000 dzieci. Wiele z nich trafiło do specjalistów z powodu wcześniej niezdiagnozowanych nieprawidłowości i schorzeń wykrytych w czasie badania na pokładzie ambulansu Fundacji.

Innym fundacyjnym programem są szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu i rodzinnych z zakresu rozpoznawania wczesnych symptomów nowotworowych oraz organizacja konferencji dla onkologów dziecięcych i finansowanie wydawnictw książkowych z tego zakresu.

Więcej o działalności fundacji można znaleźć na www.frm.org.pl i jej profilu na Facebooku.

ŚRODOWISKO

McDonald’s Polska w ramach działań z zakresu ochrony środowiska realizuje ogólnopolski program redukcji emisji CO2 we wszystkich restauracjach korporacyjnych i licencyjnych. Partnerami projektu są kluczowi dostawcy McDonald’s. W stosunku do roku bazowego (2012) osiągnięta została redukcja emisji w wysokości 27%.
McDonald’s od 2015 roku wykorzystuje certyfikowaną energię ze źródeł odnawialnych (energia zielona) w restauracjach na terenie całego kraju.
McDonald’s wprowadził transport mieszany (kolejowy) w logistyce swoich produktów oraz realizuje program redukcji zużycia wody w restauracjach McDonald’s.
Obecnie firma prowadzi test systemu fotowoltaicznego produkcji energii w restauracji sieci w Brwinowie.


ISO 14001:2004

McDonald’s Polska już ponad dekadę temu, jako pierwsza firma w Polsce, otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z normami ISO 14001:2004. Kolejne audyty okresowe potwierdzają, że ochrona środowiska jest w firmie traktowana priorytetowo. Recykling odgrywa coraz większą rolę w zagospodarowywaniu odpadów.

 

RESTAURACJE

McDonald’s Polska prowadzi w swoich restauracjach na terenie całego kraju segregację odpadów z kuchni, zaplecza oraz sali jadalnej. Firma od lat prowadzi również ogólnopolski projekt pełnego zagospodarowania i ponownego wykorzystania zużytego oleju smażalniczego. Jest on w całości odbierany i przerabiany w rafinerii na paliwo biodiesel.


OPAKOWANIA

Wszystkie opakowania w McDonald’s są produkowane na bazie papieru i kartonu. Natomiast opakowania zbiorcze są wykorzystywane ponownie (np. kosze na bułki) lub poddawane recyklingowi (np. kartony). Od 2002 r. McDonald's Polska współpracuje z Polskim Systemem Recyklingu Organizacją Odzysku. Podmiot ten wspiera i umożliwia sprawne, a jednocześnie optymalne z punktu widzenia ekologii oraz ekonomii wywiązywanie się ze zobowiązań w zakresie odzysku i ponownego przetworzenia odpadów opakowaniowych.

BEZPIECZNA JAZDA

„Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” to powstały z inicjatywy McDonald’s Polska program edukacyjny organizowany od szeregu lat pod patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Komendy Głównej Policji. Program ten jest skierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kreowanie mody na bezpieczną jazdę na rowerze oraz powszechne używanie elementów odblaskowych. Organizatorzy stworzyli „Bezpieczną Jazdę” jako odpowiedź na problem społeczny, jakim są wypadki drogowe z udziałem dzieci.

Szkoły, które zadeklarują udział programie, otrzymują nieodpłatnie materiały dydaktyczne – przygotowane przez ekspertów i zaakceptowane przez Ministerstwo Edukacji skrypty dla nauczycieli oraz zeszyty ćwiczeń dla uczniów. Prowadzone z ich wykorzystaniem zajęcia z wychowania komunikacyjnego stanowią doskonałą platformę nauczania przepisów ruchu drogowego i kształtowania świadomych postaw jego najmłodszych uczestników. Dodatkowo każdy uczeń uczestniczący w programie otrzymuje pakiet składający się z kamizelki i opaski odblaskowej.

Do tej pory we wszystkich 7 edycjach wzięło udział ponad 100 000 dzieci. Program w całości finansuje McDonald’s Polska.

Raport wpływu McDonald’s na gospodarkę Polski 2018

Raport wpływu na gospodarkę w Polsce - 2018 

Gdy w 1992 roku została otwarta pierwsza restauracja McDonald’s w Polsce, niewiele osób spodziewało się, że firma będzie tak dużym impulsem rozwojowym dla polskich przedsiębiorstw i regionów. Dziś, w ramach sieci funkcjonuje na naszym rynku 427 lokali, z których 80% prowadzonych jest  na zasadach franczyzy. Oznacza to, że ponad 80% restauracji prowadzonych jest przez niezależnych przedsiębiorców.


Choć najbardziej widocznym aspektem działalności firmy na polskim rynku są działające pod złotymi łukami restauracje, nie należy zapominać, że niemal od początku swojej działalności McDonald’s korzystał z krajowych zasobów. Historia rozwoju McDonald’s na polskim rynku to również historia rozwoju polskich przedsiębiorców – dostawców produktów spożywczych, opakowań, odzieży roboczej, firm świadczących usługi transportowe i centrów logistycznych.


McDonald’s ma również realny wpływ na rynek pracy w naszym kraju. W restauracjach sieci własnej, w restauracjach franczyzobiorców i w biurze, pracuje obecnie ponad 24 tysiące osób. Najwięcej pracowników zatrudnionych jest na Mazowszu, Śląsku oraz w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o zatrudnienie w dużych miastach, najwięcej pracowników angażują restauracje działające w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu i w Łodzi. W tych metropoliach pracuje niemal 25% wszystkich pracowników McDonald’s w Polsce.
 
Do całkowitego wpływu firmy na polski rynek pracy wlicza się również zatrudnienie pośrednie, obecne w branżach współpracujących z McDonald’s, przede wszystkim w rolnictwie, przetwórstwie rolnym, handlu – łącznie prawie 40 000 miejsc pracy.

 

Całościowy wpływ ekonomiczny McDonald’s na polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców opiera się na trzech filarach: wartości dodanej wygenerowanej przez samą firmę i jej franczyzobiorców, wartości dodanej wygenerowanej przez dostawców oraz na wydatkach pracowników. Biorąc pod uwagę zakupy produktów i usług, jakich dokonał McDonald’s, całkowita łączna sprzedaż wygenerowana przez firmę w 2017 roku w różnych sektorach gospodarki to około 3,97 mld zł. Za tę kwotę można wybudować dwa stadiony narodowe lub niemal 100 kilometrów autostrad.


McDonald’s niezmiennie od 2012 roku figuruje w wykazach największych polskich podatników podatku dochodowego od osób prawnych. W latach 2012–2017 spółka McDonald’s Polska zapłaciła łącznie blisko 187 mln zł podatku CIT, około 144 mln zł z tej kwoty trafiło do budżetu państwa, a 43 mln zł wpłynęło do samorządów terytorialnych.


Jako właściciel terenów, na których znajdują się restauracje, McDonald’s płaci również podatek od nieruchomości, który zasila budżet samorządów terytorialnych. Z tego tytułu najwięcej zyskują gminy zlokalizowane w województwach mazowieckim, śląskim i łódzkim.


McDonald’s wprowadził na polski rynek światowe standardy jakości i bezpieczeństwa żywności na długo przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od samego początku firma wymagała od swoich partnerów i dostawców wyjątkowej dbałości o produkty. Dzięki temu McDonald’s szybko stał się nie tylko punktem odniesienia dla wszystkich krajowych firm gastronomicznych, ale również zwiększył konkurencyjność polskich firm na zagranicznych rynkach.


Zachęcamy do zapoznania się z raportem wpływu McDonald’s na polską gospodarkę.