Raport ESG
McDonald’s Polska
za 2021 rok

Pierwszy Raport ESG McDonald’s Polska 

McDonald’s w Polsce od 30 lat rozwija się w dobrym kierunku – kierunku zrównoważonego rozwoju. Firma wdraża strategię i realizuje cele biznesowe działając w modelu tak zwanego „trójnożnego stołka”, opartego na trzech równoważnych filarach: pracownikach, franczyzobiorcach oraz dostawcach.

Wykorzystujemy naszą skalę, siłę marki i know-how, aby pozytywnie wpływać na otoczenie, gospodarkę, rynek pracy i potrzeby lokalnych społeczności. Koncentrujemy się na czterech obszarach: jakość i lokalny łańcuch dostaw, troska o planetę, praca i różnorodność, zaangażowanie w życie lokalny społeczności.

W tym roku, pierwszy raz w historii McDonald’s w Polsce podsumowaliśmy nasz wpływ w oparciu o wskaźniki GRI (Global Reporting Initiative), tworząc raport zrównoważonego rozwoju za rok 2021.

Chcemy być transparentni i dzielić się z naszymi gośćmi oraz interesariuszami drogą, jaką przeszliśmy, oraz pokazywać kierunek, w którym zmierzamy. Raport pokazuje naszą perspektywę na dotychczasowe osiągnięcia oraz umożliwia doprecyzowanie obszarów, w których nadal czekają nas wyzwania.

Zachęcamy do lektury!

Nasz wpływ w 2021 r.

0

RESTAURACJI

0

PRACOWNIKÓW

0

FRANCZYZOBIORCÓW

0
mln

GOŚCI

0
ton

PRODUKTÓW DOSTARCZONYCH DO RESTAURACJI

0
mld

PRZYCHODU

Dbamy
o kluczowe obszary

Nasza jakość i smak

 • W odpowiedzialny sposób pozyskujemy składniki najwyższej jakości, stawiając na współpracę z lokalnymi dostawcami.
 • Skupiamy się na zrównoważonym pozyskiwaniu produktów, zwracając uwagę na to, gdzie tkwi największy potencjał do pozytywnej zmiany – razem z dostawcami inwestujemy w zrównoważony rozwój.
 • Współpracujemy z 30 polskimi dostawcami i kilkudziesięcioma tysiącami rolników.
 • W 2021 r. do restauracji zostało dostarczonych ponad 178 tysięcy ton produktów, a całkowity obrót z dostawcami wyniósł 1,5 mld złotych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasza planeta

 • Prowadzimy działania na rzecz klimatu, aby minimalizować wpływ na środowisko i kształtować pozytywną zmianę.
 • Koncentrujemy się na dalszym rozwoju naszego autorskiego systemu gospodarki obiegu zamkniętego obejmującego każdy etap - od projektowania opakowań i doboru odpowiednich surowców aż po ich recykling.
 • W 2021 r. zredukowaliśmy ilość plastiku o 835 ton – zmiana wynikała m.in. z rezygnacji z plastikowych słomek czy opakowań do lodów McFlurry.
 • Jedną z równoległych aktywności domykających nasze podejście do GOZ jest dbałość o sąsiedztwo naszych restauracji i dążenie do tego, aby było wolne od odpadów opakowaniowych po naszych produktach. Dlatego w 2021 r. uruchomiliśmy program zbiórek pracowniczych EcoHeroes.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasze społeczności

 • McDonald’s to sieć restauracji, która w Polsce w 90% zarządzana jest przez lokalnych, niezależnych przedsiębiorców.
 • W naszych restauracjach nie tylko serwowane jest smaczne jedzenie, ale zatrudniani są ludzie z sąsiedztwa, a właściciele aktywnie angażują się w życie lokalnej społeczności.
 • Dlatego, że restauracje McDonald’s są częścią lokalnej społeczności od lat, dobrze rozumieją jej potrzeby i dzięki temu mogą pozytywnie wpływać dokładnie na te obszary, które są ważne.
 • Organizują konkursy językowe dla młodzieży kaszubskiej, turnieje koszykówki dla dzieci w Polkowicach, wspierają dom dziecka w Bytomiu czy wspomagają lokalne instytucje kultury.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasi pracownicy

 • W 2021 roku zatrudnialiśmy prawie 28 tysięcy pracowników – każdemu z nich dajemy równe szanse i możliwości rozwoju. Oferujemy wiele szkoleń z umiejętności przywódczych, zarządzania zespołami czy różnorodnością.
 • Wierzymy w siłę różnorodności, która czyni nas lepszymi jako społeczność, markę i miejsce. Kierujemy się zasadą, że w naszych restauracjach każdy jest mile widziany – dotyczy to zarówno pracowników, jak i gości.
 • 12% pracowników to cudzoziemcy, a 7% to osoby z niepełnosprawnościami.
 • 16 lat to wiek najmłodszego pracownika, a 85 – najstarszego.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pełna wersja raportu

Raport zrównoważonego rozwoju McDonald’s Polska za rok 2021 został przygotowany zgodnie z wymaganiami standardów Global Reporting Initiative (GRI Standards) – opcja zgodności Core i obejmuje zakres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Jednak ze względu na fakt, że jest to raport otwierający, prezentujemy również dane z lat wcześniejszych i 2022 roku, co jest zaznaczone w materiale tekstowym.

POBIERZ RAPORT

Zapoznaj się z naszymi poprzednimi raportami

Raport wpływu 2020

Region Centrum

POBIERZ

Region Wschód

POBIERZ

Region Zachód

POBIERZ

Region Północ

POBIERZ

Region Południe

POBIERZ

Raport wpływu 2018

close