Ta strona zapisuje ciasteczka
(pliki cookie)

Nasze Witryny i Aplikacje Mobilne korzystają z plików cookie w celu dostarczania treści i funkcjonalności, którymi są zainteresowani użytkownicy. Ponadto używamy plików cookie w celach analitycznych i reklamowych; możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej lub korzystając z przycisku [WIĘCEJ USTAWIEŃ].

Więcej informacji znajdziesz w zaktualizowanych zasadach ochrony prywatności.

Ustawienia plików cookie

Absolutnie niezbędne pliki cookie
Są to pliki cookie, które są niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia dostępności funkcjonalności, o które wyraźnie prosisz. Możemy korzystać z plików cookie i technologii monitorujących w celu zapobiegania nadużyciom, poprawy bezpieczeństwa, administracji systemem lub umożliwienia Tobie korzystania z funkcji obsługi płatności. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, które są absolutnie niezbędne.

Pliki cookie służące do analizy oraz oceny wydajności
Pliki cookie możemy wykorzystywać w celu oceny wydajności naszych Witryn i Aplikacji Mobilnych i podniesienia jakości treści oferowanych za ich pośrednictwem.

Reklamowe pliki cookie
My sami oraz zewnętrzni reklamodawcy możemy korzystać z plików cookie, aby móc zaprezentować Tobie najlepiej dopasowane produkty, oferty oraz reklamy. Reklamowe pliki cookie pozwalają nam także przedstawić na Witrynach oraz Aplikacjach Mobilnych treści, które są dostosowane do Ciebie i Twoich indywidualnych zainteresowań.

OK
Regulamin promocji McDelivery Fanta Shokata 0,5 Gratis 

I. ORGANIZACJA PROMOCJI

 1. Promocja jest organizowana przez spółkę McDonald’s Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097409, o kapitale zakładowym  15569.758,98 zł, posiadająca numer REGON 012050075, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 521-008-81-10 oraz numer BDO 000046426.
 2. Promocja organizowana jest za pośrednictwem następujących internetowych platform dowozu jedzenia:
 • Glovo - udostępnianej organizatorowi przez spółkę – „Restaurant Partner Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-361), ul. Piotrkowska 276, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000340368, o kapitale zakładowym 34.780.000 zł, posiadająca numer REGON: 100768531, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7252012779.
 • Pyszne.pl - udostępnianej organizatorowi  przez spółkę - sto2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-565), ul. Rybacka 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000344195, o kapitale zakładowym 12.068.160 zł., posiadająca numer REGON 021024978, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6152007726.
 • Uber Eats - udostępnianej organizatorowi przez spółkę - Uber Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00- 189), przy ul. Inflanckiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490069, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, posiadająca numer REGON 147019422 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7010406919.
 • Wolt - udostępnianej organizatorowi przez spółkę - Wolt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-023), ul. Widok 16 lok. 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Rejestrowy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000745637, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 zł, posiadająca numer REGON 381088650 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7010846311,
 1. W promocji uczestniczą wszystkie restauracje McDonald’s w Polsce, które oferują produkty McDonald’s za pośrednictwem platform internetowych wskazanych w ust. 2.
 2. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://mcdonalds.pl/regulaminy/ oraz:

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
 

 1. Promocja trwać będzie w dniach od 13.02019 do 31.01.2020 roku.
 2. Z oferty promocyjnej może skorzystać aktywny posiadacz konta na jednej z platform internetowych dowozu jedzenia wskazanych w pkt. I.2 pod warunkiem, że znajduje się w strefie dostaw realizowanych przez tę platformę, na której ma aktywne konto, złoży zamówienie na produkty McDonald’s o dowolnej wartości, a zamówienie to zostanie opłacone i przyjęte do realizacji przez tę platformę (zakup premiowany).

III. OFERTA PROMOCYJNA
 

Promocja polega na tym, że w przypadku dokonania zakupu premiowanego kupujący otrzyma gratis 1 (jedną) butelkę napoju Fanta Shokata o pojemności 500 ml.

IV. REKLAMACJE
 

 1. Reklamacje związane z wykonaniem usługi dostawy za pośrednictwem jednej z platform internetowych dowozu jedzenia wskazanych w pkt. I.2 należy składać zgodnie z regulaminem właściwej platformy dowozu jedzenia.
 2. Ewentualne reklamacje związane z niniejszą promocją należy składać wraz z uzasadnieniem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/kontakt/.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem zwrotnym.
 4. Informacje dotyczące ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych przez organizatora znajdują się w Globalnej Polityce Ochrony Prywatności McDonald’s - https://mcdonalds.pl/ochrona-prywatnosci#global.