REGULAMIN PROMOCJI „Coca Cola Peach - GRATIS”

 

ORGANIZACJA PROMOCJI

  1. Promocji jest organizowana przez McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097409, o kapitale zakładowym w wysokości 151.569.758,98 zł, posiadająca numer REGON 012050075 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 521-008-81-10 (Organizator)
  2. Promocja organizowana jest za pośrednictwem internetowej platformy dowozu jedzenia Uber Eats prowadzonej przez spółkę Uber Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00- 189), przy ul. Inflanckiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490069, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadająca numer REGON 147019422 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 701-040-69-19.
  3. W promocji uczestniczą wszystkie restauracje McDonald’s w Polsce, które oferują produkty McDonald’s za pośrednictwem platformy UberEats (dalej restauracje McDonald’s)
  4. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/regulaminy/ oraz https://t.uber.com/mcdcocacola

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

  1. Promocja przeprowadzona będzie w dniach od 06.05.2019 roku do 24.06.2019 roku.
  2. Z oferty promocyjnej może skorzystać aktywny posiadacz konta na platformie Uber Eats, pod warunkiem, że znajduje się w strefie dostaw realizowanych przez Uber Eats i złoży zamówienie na produkty McDonald’s o dowolnej wartości, a zamówienie to zostanie opłacone i przyjęte do realizacji przez Uber Eats (zakup premiowany)

 

OFERTA PROMOCYJNA

  1. Promocja polega na tym, że w przypadku dokonania zakupu premiowanego kupujący otrzyma gratis 1 (jedną) butelkę napoju Coca Cola Peach o pojemności 0,5l.

 

REKLAMACJE

  1. Ewentualne reklamacje należy składać wraz z uzasadnieniem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/dane-kontaktowe. Reklamacja może być zgłoszona najpóźniej w dniu następującym po dniu dokonaniu zakupu premiowanego.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem zwrotnym.