REGULAMIN PROMOCJI „Coca-Cola Energy -gratis”

 

ORGANIZACJA PROMOCJI

 1. Promocja jest organizowana przez spółkę McDonald’s Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097409, o kapitale zakładowym 151.569.758,98 zł, posiadająca numer REGON 012050075 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 521-008-81-10.
 2. Promocja organizowana jest za pośrednictwem następujących internetowychplatform dowozu jedzenia:
  • Uber Eats - prowadzonej przez spółkę -Uber Poland Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie (00-189), przy ul. Inflanckiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490069, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, posiadająca numer REGON 147019422 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7010406919.
  • Pyszne.pl - prowadzonej przez spółkę -sto2Spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu(53-565),ul. Rybacka 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000344195, okapitalezakładowym12.068.160zł., posiadająca numerREGON 021024978, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 6152007726.
  • Wolt - prowadzonej przez spółkę -Wolt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-023), ul. Widok 16 lok. 2,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Rejestrowy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000745637, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000 zł, posiadająca numer REGON 381088650oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)7010846311,
 3. W promocji uczestniczą wszystkie restauracje McDonald’s w Polsce, które oferują produkty McDonald’s za pośrednictwem platforminternetowych wskazanych w ust. 2.
 4. Regulamin promocji dostępny jest na stronie https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/regulaminy/ oraz:
  BOK ( Pyszne.pl )
  t.uber.com/greenlipton

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Promocja przeprowadzona będzie w dniach od 04.11.2019 roku do 31.12.2019 roku.
 2. Z oferty promocyjnej może skorzystać aktywny posiadacz konta na jednej z platform internetowych dowozu jedzenia wskazanych w pkt. I.2 pod warunkiem, że znajduje się w strefie dostaw realizowanych przez tę platformę, na której ma aktywne konto, złoży zamówienie na produkty McDonald’s o dowolnej wartości, a zamówienie to zostanie opłacone i przyjęte do realizacji przez tę platformę (zakup premiowany).

 

OFERTA PROMOCYJNA

 1. Promocja polega na tym, że w przypadku dokonania zakupu premiowanego kupujący otrzyma gratis 1 (jedną) puszkę napoju Coca-Cola Energy o pojemności 250ml.

 

REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje należy składać wraz z uzasadnieniemza pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/dane-kontaktowe. Reklamacja może być zgłoszona najpóźniej w dniu następującym po dniu dokonaniu zakupupremiowanego.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailemzwrotnym.