REGULAMIN PROMOCJI „Darmowa Dostawa dla Nowych Gości McDonald’s”

 

ORGANIZACJA PROMOCJI

 1. Promocja jest organizowana wspólnie przez spółki: (1) Uber Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189), przy ul. Inflanckiej 4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000490069, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posiadająca numer REGON 147019422 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 701-040-69-19 (dalej Uber Eats), a także (2) McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097409, o kapitale zakładowym w wysokości 151.569.758,98 zł, posiadająca numer REGON 012050075 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 521-008-81-10.
 2. Promocja organizowana jest za pośrednictwem prowadzonej przez Uber Eats internetowej platformy dowozu jedzenia Uber Eats.
 3. W promocji uczestniczą restauracje McDonald’s wymienione w załączniku do Regulaminu (dalej restauracje McDonald’s).
 4. Regulamin promocji dostępny jest na https://t.uber.com/dostawamcd oraz https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/regulaminy/.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Promocja przeprowadzona będzie w dniach od 18.03.2019 roku do 15.05.2019 roku.
 2. Z oferty promocyjnej może skorzystać osoba, która dotąd nie była użytkownikiem platformy Uber Eats (Nowy Użytkownik Uber Eats). Warunki zostania użytkownikiem Uber Eats, a także zasady ochrony danych osobowych użytkowników Uber Eats określają: regulamin usługi dostępny na https://www.uber.com/legal/terms/pl/ oraz polityka prywatności dostępna na https://privacy.uber.com/policy/ Wskazane dokumenty dostępne są również w aplikacji Uber Eats po jej zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym i wybraniu opcji - „na razie pomiń”, przed wpisaniem numeru telefonu w oknie dialogowym, jako sekcja Warunki korzystania i Polityka prywatności.
 3. Nowy Użytkownik Uber Eats może skorzystać z promocji pod warunkiem, że znajduje się w strefie dostaw Uber Eats produktów jednej z restauracji McDonald’s i złoży zamówienie w godzinach, w których z tej restauracji Uber Eats dostarcza produkty.

 

OFERTA PROMOCYJNA

 1. Promocja polega na tym, że jednorazowo - przy pierwszym zakupie, w którejkolwiek z restauracji McDonald’s dokonanym za pośrednictwem platformy UberEats - Nowy Użykownik Uber Eats nie zapłaci pobieranej przez Uber Eats opłaty za dostawę.
 2. W przypadku zakupu premiowanego w sposób opisany w ust. 1 opłata nie zostanie pobrana, nawet jeśli na paragonie potwierdzającym zakup będzie naliczona. W przypadku omyłkowego pobrania opłaty za dostawę zostanie ona niezwłocznie zwrócona przez Uber Eats.

 

REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące promocji należy kierować wyłącznie do Uber Eats.
 2. Reklamacje należy składać wraz z uzasadnieniem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w aplikacji Uber Eats. Reklamacja może być zgłoszona najpóźniej do dnia 14.04.2019 roku.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Reklamujący zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem zwrotnym lub w inny wybrany przez Uber Eats sposób.

Załącznik do REGULAMINU Promocji „Darmowa Dostawa dla Nowych Gości McDonald’s”

Restauracje biorące udział w promocji

lp RESTAURACJA ADRES KOD MIASTO
1 Łódź 03 Piotrkowska ul. Piotrkowska 116 90-006 Łódź
2 Łódź 04 Łódka ul. Inowrocławska 2 91-020 Łódź
3 Łódź 09 Retkinia ul. Retkinska 103 94-004 Łódź
4 Łódź 10 Fabryka ul. Mickiewicza 5 90-443 Łódź
5 Łódź 11 Mall Al. Piłsudskiego 92 92-332 Łódź
6 Łódź 12 Galeria Al. Piłsudskiego 15/23 90-307 Łódź
7 Łódź 13 Manufaktura ul. Drewnowska 58, bud. 9 91-002 Łódź
8 Łódź 14 Sukcesja Al. Politechniki 1 93-590 Łódź