Regulamin Promocji
„Kawowe Poniedziałki McCafé”

 

ORGANIZACJA PROMOCJI

 1. Organizatorem Promocji „Kawowe Poniedziałki McCafé” (Promocja) jest McDonald’s Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-685), przy ul. Marynarskiej 15 (Organizator).
 2. W Promocji uczestniczą wszystkie restauracje McDonald’s oraz kawiarnie McCafé w Polsce, za wyjątkiem restauracji McDonald’s na terenie portu lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz portu lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Promocja nie obowiązuje przy zakupach w ramach usługi McDelivery.
 3. Promocja obowiązuje w każdy kolejny poniedziałek, począwszy od 4 marca 2019 roku, aż do jej odwołania; o zakończeniu Promocji Organizator poinformuje na stronie internetowej www.mcdonalds.pl z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 4. Promocja polega na tym, że w czasie jej obowiązywania cena każdej z niżej wymienionych kaw, w każdym z dostępnych rozmiarów, wynosić będzie 2 zł.
  • kawa czarna
  • kawa z mlekiem
  • cappuccino
  • latte
  • flat white
  • espresso
  • podwójne espresso
 5. W restauracjach McDonald’s położonych w Gdańsku, na Dworcu Kolejowym, ul. Podwale Grodzkie 1 oraz w Krakowie ul. Opolska 9, dostępna jest ograniczona rodzajowo i rozmiarowo oferta kawowa; szczegóły na miejscu, w cennikach.
 6. Z godnie z pkt. 5 regulaminu „Programu Lojalnościowego Kawa McCafé” zakup produktu w ramach niniejszej Promocji nie uprawnia do otrzymania hologramu.
 7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.mcdonalds.pl.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu Promocji. Zmiany ogłaszane będą na stronie internetowej www.mcdonalds.pl i wejdą w życie z dniem ogłoszenia.
 9. Reklamacje i uwagi należy zgłaszać w restauracji lub na adres kontakt@pl.mcd.com.