Regulamin akcji promocyjnej
„2 for U Fajnie się składa – skanuj, kupuj i odbieraj nagrody”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „2 for U Fajnie się składa -skanuj, kupuj i odbieraj nagrody” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest spółka McDonald’s Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097409, o kapitale zakładowym w wysokości 151.569.758,98 zł, posiadająca numer statystyczny REGON 012050075 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 521-008-81-10 ( „Organizator”).
 3. Obsługę techniczną i informatyczną Promocji prowadzi Isobar Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174073, NIP 123-09-21-879, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł.
 4. Celem Promocji jest spopularyzowanie korzystania z aplikacji mobilnej McDonald’s („Aplikacja”) i pozyskanie dla niej kolejnych użytkowników oraz marketing produktów McDonald’s sprzedawanych w restauracjach McDonald’s w Polsce.
 5. Promocja oparta jest na dwóch jednocześnie wykorzystywanych mechanizmach – promocji produktowej wykorzystującej mechanizm zbierania punktów za zakup określonych produktów oraz konkursu kreatywnego, które są opisane poniżej w niniejszym Regulaminie.
 6. Promocja trwa od dnia 3 czerwca 2019 r. (od godziny 08:00) do dnia 30 czerwca 2019 r. do godz. 23:59.
 7. Promocja prowadzona jest we wszystkich restauracjach McDonald’s w Polsce oprócz restauracji McDonald’s, zlokalizowanych w: (1) „Galerii Plaza” w Krakowie, przy Alei Pokoju 44, (2) Centrum Handlowym Ogrody Elbląg w Elblągu, przy ulicy Pułkownika Dąbka 152, (3) Osinowie Dolnym, Osinów Dolny 52, (4) Dworcu PKP Gdańsk Główny przy ulicy Podwale Grodzkie 1, (5) Krakowie, przy ulicy Opolskiej 9, (6) Lubieszynie, Lubieszyn 1A. Nagród nie można odbierać w restauracjach McDonald’s zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. W Promocji może wziąć udział zarejestrowany użytkownik Aplikacji McDonald’s („Użytkownik”); warunki korzystania z Aplikacji określa jej regulamin. Biorąc udział w Promocji, Użytkownik potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
 2. Aplikację (występuje tam pod nazwą McDonald’s, a jej deweloperem jest McDonald’s) można pobrać na smartfon lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, działające w systemie iOS lub Android, odpowiednio z App Store albo ze sklepu Google Play. Wszelkie wymagane prawem informacje, w szczególności: informacja o administratorze danych osobowych, celu przetwarzania danych i rodzaju danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych oraz prawach osoby, której dane są przetwarzane, a także wymagane prawem zgody na: przetwarzanie danych osobowych, przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, marketing bezpośredni z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, przetwarzanie danych o lokalizacji Użytkownika zawarte są w regulaminie Aplikacji i polityce prywatność Aplikacji i udostępniane Użytkownikowi przed zarejestrowaniem się.

 3. ZBIERANIE PUNKTÓW - „ODBIERZ 2 FOR U ZA DARMO”

 1. Za każdy pierwszy, dokonany w danym dniu Promocji, zakup zestawu 2 FOR U z oferty śniadaniowej albo klasycznej Użytkownik otrzyma 1 (jeden) punkt. Tego samego dnia można uzyskać tylko jeden punkt za zakup zestawu 2 FOR U, niezależnie od liczby i rodzaju zakupionych w tym dniu zestawów 2 FOR U.
 2. Punkty przyznawane są wyłącznie za zakupy zestawów 2 FOR U dokonane w znajdujących się w restauracjach McDonald’s kioskach cyfrowych do samodzielnego składania zamówień („Kioski”). Za zakupy dokonane bez użycia Kiosku, to jest: u kasjera, na linii drive lub z dostawą, Użytkownik nie otrzymuje żadnych punktów. Punktów nie można zamienić na równowartość pieniężną. Punkty można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminie.
 3. Aby otrzymać 1 (jeden) punkt za zakup zestawu 2 FOR U Użytkownik musi, przystępując do składania zamówienia w Kiosku, zeskanować wyświetlany w Aplikacji indywidualny kod kreskowy Użytkownika, a następnie, bezpośrednio po zeskanowaniu kodu, złożyć zamówienie i dokonać zakupu zestawu 2 FOR U.
 4. Po dokonaniu zakupu, licznik punktów znajdujących się w Aplikacji, w zakładce „ODBIERZ 2 FOR U ZA DARMO”, zwiększy się o jeden (1) punkt, przy czym ujawnienie w Aplikacji nowej liczby punktów może zająć do kilkunastu minut.
 5. Po otrzymaniu trzeciego punktu licznik punktów zniknie, odblokowując kupon na nagrodę – zestaw 2 FOR U z oferty klasycznej – o wartości 6,00 (sześć) zł. UWAGA oferta ta obowiązuje tylko w określonej porze dnia. Jednocześnie pojawi się nowy licznik punktów z wartością 0/3 umożliwiający dalsze zbieranie punktów.
 6. Aby odebrać nagrodę Użytkownik powinien aktywować odblokowany kupon poprzez kliknięcie kuponu, następnie kliknięcie przycisku „odbierz”, a w kolejnym kroku kliknięcie pojawiającego się przycisku „aktywuj”. Po aktywacji wyświetli się jednorazowy kod kreskowy uprawniający do odbioru nagrody, który może być zrealizowany (w Kiosku, u kasjera, na linii drive) wyłącznie w ciągu 5 minut od aktywacji. UWAGA - niewykorzystanie kodu w ciągu 5 minut powoduje utratę możliwości odebrania nagrody.
 7. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień odblokowany kupon na nagrodę należy aktywować najpóźniej do 14 lipca 2019 do godz. 23:50; w tym dniu, po godzinie 23:59 niewykorzystane kupony znikną z Aplikacji lub nie będzie ich można aktywować.
 8. Punkty otrzymane za zakup zestawów 2 FOR U nie łączą się z punktami otrzymanymi za zakup zestawów 2 FOR U Powiększone.

 4. ZBIERANIE PUNKTÓW – „ODBIERZ NAGRODY RZECZOWE”

 1. Za każdy pierwszy, dokonany w danym dniu Promocji, zakup zestawu 2 FOR U Powiększone Użytkownik otrzyma 1 (jeden) punkt. Tego samego dnia można uzyskać tylko jeden punkt za zakup zestawu 2 FOR U Powiększone, niezależnie od liczby zakupionych w tym dniu zestawów 2 FOR U Powiększone.
 2. Punkty przyznawane są wyłącznie za zakupy dokonane w znajdujących się w restauracjach McDonald’s Kioskach. Za zakupy dokonane bez użycia Kiosku, tj. u kasjera, na linii drive lub z dostawą, Użytkownik nie otrzymuje punktów.
 3. Aby otrzymać 1 (jeden) punkt za zakup zestawu 2 FOR U Powiększone Użytkownik musi, przystępując do składania zamówienia w Kiosku, zeskanować wyświetlany w Aplikacji indywidualny kod kreskowy Użytkownika, a następnie, bezpośrednio po zeskanowaniu kodu, złożyć zamówienie i dokonać zakupu zestawu 2 FOR U Powiększone.
 4. Po dokonaniu zakupu, licznik punktów znajdujący się w Aplikacji, w zakładce „ODBIERZ NAGRODY RZECZOWE” zwiększy się o jeden punkt, przy czym ujawnienie w Aplikacji nowej liczby punktów może zająć kilka minut.
 5. Po otrzymaniu piątego punktu licznik punktów zniknie, odblokowując kupon na nagrodę. Jednocześnie pojawi się nowy licznik punktów z wartością 0/5 umożliwiający dalsze zbieranie punktów.
 6. Nagrodą za zebranie (5) pięciu punktów za zakup zestawów 2 FOR U Powiększone jest do wyboru:
 7. para skarpetek czarno-czerwonych we frytki („Skarpetki we Frytki”) - o wartości 25 zł, do odebrania w dowolnej restauracji McDonald’s z wyłączeniem restauracji wskazanych w §1 ust. 7 Regulaminu oraz z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych niżej w ust. 7, 10 i 11;
 8. voucher w postaci kodu na bilet do kina Cinema City („Bilet do Kina”) - o wartości 25 zł uprawniający do odbioru do dnia 31 grudnia 2019 roku jednego biletu w kinach Cinema City w Polsce na dowolny wyświetlany w kinie film 2D, na który dostępne będą bilety, poza pokazami specjalnymi, wydarzeniami specjalnymi, dniami specjalnymi, itp.;
 9. voucher w postaci kodu do serwisu filmowego Chili („Dostęp do Serwisu Chili”) - o wartości 25 zł uprawniający do dnia 31 grudnia 2019 roku do wypożyczenia filmów w serwisie filmowym https://pl.chili.com zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym serwisie dla kart podarunkowych. Wskazaną kwotę można wykorzystać wyłącznie na wypożyczenie filmów z katalogu promocyjnego Special Selection, dostępnego pod adresem: www.chili.com/pl/specialselection.
 10. Liczba dostępnych w Promocji Skarpetek we Frytki jest ograniczona do 21 000 (dwadzieścia jeden tysięcy) par łącznie we wszystkich restauracjach McDonald’s.
 11. Liczba dostępnych w Promocji Biletów do Kina oraz Dostępów do Serwisu Chili jest nieograniczona.
 12. Aby odebrać jedną z trzech nagród rzeczowych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Użytkownik powinien aktywować odblokowany kupon poprzez jego kliknięcie, następnie dokonanie kliknięciem wyboru jednej z trzech nagród i dalej kliknięcie pojawiającego się przycisku „odbierz”, a w kolejnym kroku kliknięcie pojawiającego się przycisku „aktywuj”.
 13. Po aktywacji kuponu na Skarpetki we Frytki wyświetli się jednorazowy kod kreskowy uprawniający do odbioru nagrody, który może być zrealizowany w restauracji McDonald’s u kasjera, wyłącznie w ciągu 5 minut od aktywacji. UWAGA - niewykorzystanie kodu w ciągu 5 minut powoduje utratę możliwości odebrania nagrody. Po tym czasie kod i zebrane punkty przepadają, co skutkuje utratą uprawnienia do nagrody.
 14. Organizator nie gwarantuje, że Skarpetki we Frytki będą dostępne w każdej z restauracji McDonald’s, w całym okresie trwania Promocji. W każdym przypadku, gdy Użytkownik zamierza aktywować nagrodę w postaci Skarpetek we Frytki, powinien przed wyborem tej nagrody zapytać kasjera w restauracji McDonald’s, czy w tej restauracji może odebrać Skarpetki we Frytki. W przypadku odpowiedzi przeczącej Użytkownik powinien odebrać nagrodę w innej restauracji McDonald’s przy zachowaniu wskazanej wyżej procedury albo wybrać inna nagrodę. UWAGA – jeżeli kupon zostanie aktywowany, a Użytkownik nie sprawdził czy nagroda – Skarpetki we Frytki - jest dostępna, w razie braku dostępności nagrody w restauracji McDonald’s, w której znajduje się Użytkownik, ważność kuponu nie będzie przedłużona i kupon wygaśnie po 5 minutach od aktywacji, bez możliwości jego realizacji i tym samym utratę prawa do tej nagrody.
 15. Po aktywacji nagrody innej niż Skarpetki we Frytki, w Aplikacji wyświetli się:
 16. w przypadku wyboru Biletu do Kina – kod kreskowy, po kliknięciu w który pojawi się numeryczny lub alfanumeryczny kod, który będzie dostępny w Aplikacji, wyłącznie w ciągu 5 minut od aktywacji. Użytkownik powinien wykorzystać kod lub zapisać kod w ciągu 5 minut od aktywacji nagrody. UWAGA – niewykorzystanie oraz niezapisanie kodu w ciągu 5 minut powoduje utratę możliwości odebrania nagrody.
 17. w przypadku wyboru Dostępu do Serwisu Chili – kod kreskowy, po kliknięciu w który pojawi się numeryczny lub alfanumeryczny kod, który będzie dostępny w Aplikacji, wyłącznie w ciągu 5 minut od aktywacji. Użytkownik powinien wykorzystać kod lub zapisać kod w ciągu 5 minut od aktywacji nagrody. UWAGA – niewykorzystanie oraz niezapisanie kodu w ciągu 5 minut powoduje utratę możliwości odebrania nagrody.
 18. Nieaktywowane kupony na nagrody będą widoczne w Aplikacji do dnia 14 lipca 2019 do godziny 23:59, po upływie wskazanego terminu znikną z Aplikacji tym samym brak będzie możliwości wymiany kuponu na nagrody po tym czasie.
 19. Punkty otrzymane za zakup zestawów 2 FOR U Powiększone nie łączą się z punktami otrzymanymi za zakup zestawów 2 FOR U.

 5 KONKURS KREATYWNY – „KONCERT DAWIDA KWIATKOWSKIEGO”

 1. Użytkownik Aplikacji może w okresie Promocji wziąć udział w konkursie kreatywnym. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie „dlaczego to właśnie Ty i Twoja ekipa powinniście wygrać prywatny kameralny koncert Dawida?”. Odpowiedź nie może zawierać elementów, które według powszechnie przyjętych kryteriów mogą być uznane za obsceniczne, wulgarne, obraźliwe dla kogokolwiek (w tym ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, religię lub kulturę) lub w inny sposób naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe wskazane w ust. 1 należy udzielić w Aplikacji przy wykorzystaniu dedykowanej ku temu funkcjonalności. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i jego zaakceptowanie poprzez zaznaczenie, przed udzieleniem odpowiedzi, dedykowanego ku temu pola zgody w Aplikacji.
 3. Wyłącznym autorem oraz wyłącznym posiadaczem autorskich praw majątkowych do odpowiedzi musi być Użytkownik. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia praw autorskich lub innych praw osób trzecich do udzielanej odpowiedzi.
 4. Każdy Użytkownik Aplikacji może udzielić wyłącznie jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 5. Organizator może wykluczyć z konkursu odpowiedź, która w jego ocenie narusza określone w Regulaminie zasady.
 6. Wszystkie odpowiedzi, które będą spełniać wymogi konkursowe, poddane będą ocenie przez Organizatora lub jury konkursowe powołane przez Organizatora. Organizator lub powołane przez niego jury konkursowe, w ciągu 14 dni od zakończenia Promocji wybierze zwycięską odpowiedź – to jest odpowiedź, która jest zgodna z kryteriami wyboru i w ocenie Organizatora jest najlepsza - i o wyborze poinformuje Użytkownika, który jej udzielił, przy użyciu adresu e-mail zarejestrowanego przez tego Użytkownika w Aplikacji. W związku z powyższym w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu zaleca się Użytkownikom monitorowanie ich skrzynki e-mailowej. Użytkownik, który udzielił zwycięskiej odpowiedzi, jest zwycięzcą konkursu. Kryteria oceny odpowiedzi będą następujące: zgodność z zadaniem konkursowym, oryginalność i kreatywność.
 7. Zwycięzca konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o wyborze jego odpowiedzi, na adres mailowy: 2forUkoncertdawida@mcdonalds.pl i przekazać Organizatorowi następujące dane zwycięzcy: imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku małoletniego lub innej osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych: imię i nazwisko rodzica lub innego prawnego opiekuna oraz jego numer telefonu. W przypadku braku kontaktu we wskazanym terminie, lub niepodania wymaganych danych, zwycięzca konkursu traci prawo do nagrody.
 8. Jeżeli zwycięzca nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych (w szczególności wskutek niepełnoletności) warunkiem odbioru przez niego nagrody jest udzielenie przez rodziców lub jego innego prawnego opiekuna zgody na odebranie nagrody, a na żądanie Organizatora przekazanie we wskazanym przez Organizatora terminie dokumentu zawierającego taką zgodę sporządzonego w formie wymaganej przez Organizatora. Naruszenie określonych w niniejszym ustępie wymogów skutkuje utratą prawa do nagrody.
 9. Zwycięzca konkursu uprawniony jest do nagrody, która składa się z prywatnego kameralnego koncertu Dawida Kwiatkowskiego o wartości 99 000 zł oraz części pieniężnej w wysokości 12 111 zł, przy czym z części pieniężnej nagrody Organizator, jako płatnik podatku, pobierze należny podatek od otrzymanej nagrody w kwocie 11 111 zł, a pozostałą część w kwocie 1 000 (słownie: jeden tysiąc) zł, wypłaci w gotówce w dniu koncertu, po zakończeniu koncertu. W charakterze publiczności w koncercie, oprócz zwycięzcy konkursu, może wziąć udział do 15 osób zaproszonych przez zwycięzcę konkursu. Zwycięzca musi przekazać Organizatorowi listę osób zaproszonych na koncert, ze wskazaniem ich imion i nazwisk, w terminie najpóźniej na 7 dni przed terminem koncertu. Koncert zostanie zorganizowany przez Organizatora w Warszawie albo promieniu 30 km od granic Warszawy, w miejscu wybranym przez Organizatora. Termin koncertu zostanie ustalony przez Organizatora ze zwycięzcą konkursu, przy uwzględnieniu terminarza Dawida Kwiatkowskiego, a w przypadku, gdyby do dnia 31 lipca 2019 nie uda się ustalić terminu koncertu pomiędzy zwycięzcą konkursu i Organizatorem, termin wyznaczy jednostronnie Organizator. Zapewnienie miejsca koncertu i kosztów koncertu (sprzęt, wynagrodzenia, itp.) pokrywa Organizator. Organizator nie zapewnia transportu, noclegu, wyżywienia, itp. dla uczestników koncertu ani nie pokrywa ich kosztów.
 10. Zwycięzca konkursu, a w przypadku określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu osoba wyrażająca zgodę na odebranie nagrody, jest zobowiązany/a do przybycia na miejsce koncertu na co najmniej 1 (jedną) godzinę przed jego rozpoczęciem, przebywania w miejscu koncertu aż do czasu jego zakończenia i opuszczenia miejsca koncertu przez wszystkie osoby zaproszone do udziału w koncercie, a także sprawowania nadzoru i pieczy nad osobami zaproszonymi do udziału w koncercie i ponosi za te osoby i ich zachowanie pełną odpowiedzialność. Naruszenie określonych w niniejszym ustępie wymogów skutkuje utratą prawa do nagrody. Organizator rekomenduje aby każda osoba zaproszona do udziału w koncercie, jeżeli jest niepełnoletnia lub z innych powodów posiada opiekuna prawnego, przybyła z na koncert z rodzicem lub opiekunem prawnym. Zapis ust. 9 zdanie drugie o maksymalnej liczbie uczestników koncertu (15 osób) obowiązuje również w przypadku wskazanym w poprzednim zdaniu.
 11. W przypadku, gdy zwycięzca konkursu utraci prawo do nagrody, Organizator, wedle swego uznania, może, ale nie musi przyznać nagrodę innemu uczestnikowi konkursu.
 12. Użytkownik, akceptując Regulamin, tym samym oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora odpowiedzi udzielonej przez Użytkownika wybranej jako zwycięska odpowiedź, która stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 j.t. ze zm.) („Utwór”) - w celach reklamowych i marketingowych. W związku z tym Użytkownik udziela Organizatorowi – na wypadek, gdyby Użytkownik wygrał w konkursie - nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na dowolne wykorzystanie przez Organizatora Utworu. Licencja udzielona przez zwycięzcę konkursu uprawnia Organizatora w szczególności do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, w szczególności na nośnikach video, na taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i wszelkich nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego; zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym technika magnetyczną, światłoczułą i cyfrową; wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką drukarską i cyfrową; obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono, w Polsce i za granicą, użyczenie oryginału lub egzemplarzy; rozpowszechnianie Utworu w inny sposób, w tym publiczne wykonania, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie; sporządzanie tłumaczeń; wykorzystanie w utworach multimedialnych; wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu; wykorzystywanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji produktów i usług Organizatora w zakresie prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej. Użytkownik ponadto upoważnia Organizatora – w przypadku, gdy Użytkownik zostanie wybrany zwycięzcą konkursu – do wykonywania praw zależnych do Utworu w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na opisanych polach jego eksploatacji, w tym do dokonywania w nim modyfikacji i łączenia z innymi utworami. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na to, że Organizator może wykonywać opisane prawa do Utworu, nie mając przy tym obowiązku oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem zwycięzcy konkursu jako autora odpowiedzi.

 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest McDonald’s Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 15 („Administrator danych”); dane kontaktowe inspektora ochrony danych: prywatnosci@pl.mcd.com.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są od osób, których dotyczą. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkowników. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i może zostać wycofane w każdym czasie, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
 3. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mali, numer telefonu kontaktowego.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora danych działalności marketingowej, w tym organizacji Promocji, konkursu kreatywnego oraz koncertu stanowiącego nagrodę.
 5. Administrator danych może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np. podwykonawcom usług, agencjom marketingowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Promocji oraz odebrania nagrody w konkursie kreatywnym. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Promocji oraz konkursu kreatywnego oraz przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz wynikający z uzasadnionych interesów Administratora danych przez co należy rozumieć w szczególności przedawnienie ewentualnych roszczeń.
 7. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw, w tym m. in. prawa do:
 9. przeniesienia danych osobowych,
 10. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 11. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 12. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych;
 13. zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podejmowane przez kogokolwiek czynności przetwarzania jego danych osobowych.
 14. Niniejsze postanowienia nie uchybiają innym regulacjom, w szczególności zawartym w Globalnej Polityce Ochrony Prywatności McDonald’s. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych dowiesz się w Globalnej Polityce Ochrony Prywatności McDonald’s dostępnej pod adresem https://mcdonalds.pl/ochrona-prywatnosci#global.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Promocja nie jest w żaden sposób współorganizowana, sponsorowana, wspierana lub administrowana przez Google Play bądź App Store.
 2. Problemy z działaniem Aplikacji oraz odbiorem nagród za zebrane punkty Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem następującego adresu e-mail: odbierajnagrody@mcdonalds.pl.
 3. Pytania dotyczące konkursu kreatywnego i przewidzianej w nim nagrody Użytkownik może zadawać pod adresem: 2forUkoncertdawida@mcdonalds.pl.
 4. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na formę i miejsce ich publikacji, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Promocji Użytkownik może zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej listem poleconym na następujący adres Organizatora: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Reklamacje można zgłaszać do dnia: 1 sierpnia 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika, jego adresu, numeru telefonu i dokładny opis i powód reklamacji. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Użytkownik zostanie powiadomiony przez Organizatora o rozstrzygnięciu reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres wskazany przez Użytkownika.
 6. Promocja nie stanowi gry losowej, zakładu wzajemnego ani gry na automacie, których wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2019.0.847 j.t. ze zm.).