Trwa ładowanie...

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka Prywatności McDonald’s

W McDonald’s Corporation („McDonald's”) robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uszanować zaufanie, jakim nasi klienci obdarzają naszą markę, a nasze zaangażowanie w ochronę waszej prywatności nie odbiega od tej postawy. Z pełnym zaangażowaniem chronimy i strzeżemy prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową, w tym strony mobilne („Strony Internetowe”), oraz użytkowników naszych aplikacji na urządzenia mobilne („Aplikacje Mobilne”), szczególnie zaś tych, które przeznaczone są dla dzieci.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje rodzaje Danych Osobowych, jakie zbieramy od odwiedzających nasze Strony Internetowe i użytkowników naszych Aplikacji Mobilnych (zbiorczo „Serwisy Sieciowe”). Niniejsza Polityka określa ponadto, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje, przedstawia inne szczegóły dotyczące praktyki postępowania z Danymi Osobowymi oraz wyjaśnia, jak można się z nami skontaktować w sprawie pytań lub obaw.

1. Rodzaje informacji, jakie zbieramy i jak są one wykorzystywane
2. Przekazywanie Danych Osobowych
3. Informacja o prywatności dzieci
4. Dostęp
5. Pliki cookie
6. Linki do innych stron internetowych
7. Inne Serwisy Sieciowe McDonald’s
8. Franczyzobiorcy McDonald’s
9. Zmiany w naszej Polityce Prywatności
10. Jak się z nami skontaktować

1. Rodzaje informacji, jakie zbieramy i jak są one wykorzystywane

Informacje, jakie nam przekazujesz McDonald's zbiera wyłącznie takie Dane Osobowe jak nazwisko i imię, adres i adres e-mail, gdy są one dobrowolnie przekazywane. Na przykład Dane Osobowe mogą być pobierane od użytkownika w celu uzyskania informacji zwrotnych o naszych Serwisach Sieciowych i produktach lub w celu wprowadzenia użytkownika do konkursu lub loterii. Użytkownik może zdecydować się nie przekazywać wymaganych informacji, ale w takim przypadku Strona Internetowa lub Aplikacja Mobilna może nie działać prawidłowo lub niektóre funkcje mogą nie być dostępne.

Ponadto, kiedy użytkownik odwiedzi nasze Strony Internetowe lub Aplikacje Mobilne, możemy zbierać pewne informacje w sposób automatyczny. Informacje, jakie zbieramy, mogą obejmować adres IP, system operacyjny komputera/urządzenia mobilnego i rodzaj przeglądarki, rodzaj urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia (UDID) lub identyfikator sprzętu mobilnego (MEID) danego urządzenia mobilnego, adres odsyłającej strony internetowej (jeżeli występuje) i podstrony odwiedzone na naszych Stronach Internetowych. Możemy wykorzystywać takie informacje w celu obsługi, utrzymania i zarządzania naszymi Serwisami Sieciowymi oraz w celu świadczenia takich usług jak pomoc techniczna. Zapewniamy dodatkowe informacje dotyczące stosowania przez nas „plików cookie” w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.

Urządzenia mobilne i informacje dotyczące lokalizacji.

Aplikacje Mobilne mogą zbierać dokładne informacje o lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika, wykorzystując takie technologie jak GPS, Wi-Fi czy pozycja nadajnika komórkowego. McDonald's wykorzystuje te informacje do świadczenia usług opartych na lokalizacji, jakich zażąda użytkownik, takich jak zlokalizowanie najbliższych restauracji McDonald's czy identyfikacja ofert specjalnych interesujących dla użytkownika. W przypadku większości urządzeń mobilnych, użytkownik może wycofać zgodę na to, aby firma McDonald's pobierała informacje dotyczące lokalizacji w ustawieniach samego urządzenia. Jeżeli masz pytania dotyczące tego, jak wyłączyć lokalizację w urządzeniu mobilnym, zalecamy kontakt z dostawcą usług na urządzenia mobilne lub jego producentem. Jeżeli zechcesz, abyśmy usunęli zebrane przez nas informacje dotyczące lokalizacji, prosimy o kontakt na e-mail lub adres pocztowy podany poniżej. Należy zauważyć, że aplikacje mogą nie funkcjonować właściwie po usunięciu takich informacji i że możemy być prawnie zobowiązani do ich zachowania.

2. Przekazywanie Danych Osobowych

McDonald’s może przekazywać Dane Osobowe w Rodzinie McDonald's. Rodzina McDonald’s obejmuje McDonald's Corporation, naszych franczyzobiorców oraz nasze spółki zależne i powiązane. Oczywiście wykorzystywanie tych informacji przez Rodzinę McDonald’s będzie zgodne z niniejszą polityką. Okazjonalnie, po uzyskaniu zgody użytkownika, przesyłamy naszym użytkownikom informacje marketingowe, np. kupony zniżkowe, informacje o nowych produktach itp. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich materiałów, nie będziemy ich przesyłać.

McDonald's może zatrudniać inne firmy do wykonywania szeregu funkcji, takich jak wypełnianie zamówień, pomoc w realizacji promocji, obsługa techniczna naszych Stron Internetowych czy Aplikacji Mobilnych. Firmy takie mogą mieć dostęp do Danych Osobowych, jeżeli będzie to konieczne do tego, aby mogły realizować swoje funkcje. Jednakże firmy te mogą wykorzystywać takie Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji danych funkcji, a nie w żadnym innym celu.

McDonald's nie sprzedaje ani nie ujawnia Danych Osobowych osobom trzecim spoza Rodziny McDonald’s. Jednakże, za zgodą użytkownika, będziemy okazjonalnie przesyłać w imieniu jednego z naszych partnerów biznesowych informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług przez nich świadczonych, jakie mogą być interesujące dla użytkownika. Użytkownik może zostać zapytany, czy chce otrzymywać materiały marketingowe od partnerów biznesowych McDonald's. Jeżeli zdecyduje się na ich otrzymywanie, McDonald's nie przekaże swoim partnerom jego Danych Osobowych, ale wyśle e-mail lub będzie prowadził mailing w ich imieniu.

McDonald's zastrzega prawo do  wykorzystywania lub ujawnienia wszelkich informacji w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, regulacjami lub na wniosek prawny w celu ochrony spójności Serwisu Sieciowego, na prośbę użytkownika lub w ramach współpracy w śledztwie prowadzonym przez organa ścigania lub w śledztwie związanym z bezpieczeństwem publicznym.

3. Informacja o prywatności dzieci

McDonald's rozumie znaczenie prywatności dla odwiedzających nasze Serwisy Sieciowe. Jesteśmy szczególnie zaangażowani w ochronę prywatności dzieci odwiedzających lub wykorzystujących nasze Serwisy Sieciowe. Niniejsza informacja o prywatności dzieci ma na celu zapewnienie odpowiedzi na pytania dotyczące stosowanych przez nas praktyk odnośnie poszanowania Danych Osobowych, jakie zbieramy poprzez nasze Serwisy Sieciowe od dzieci poniżej 13 roku życia.

Jakie Dane Osobowe zbiera McDonald's?

Na naszych Stronach Internetowych oferujemy różne funkcje, takie jak gry i kolorowanki, które nie wymagają od dzieci wprowadzania żadnych Danych Osobowych. Niekiedy jednak możemy zbierać Dane Osobowe, takie jak adres e-mail od dzieci w ramach jakiejś działalności.
Na przykład:

- Możemy pobrać adres e-mail dziecka w celu przekazania mu  powiadomienia o wygraniu nagrody w konkursie lub loterii. W takim przypadku powiadamiamy dziecko wykorzystując w tym celu podany przez nie adres e-mail. Nie zachowujemy takiego adresu ani nie wykorzystujemy go w innych celach.

- Możemy pobrać adres e-mail dziecka w celu jednorazowego przesłania odpowiedzi na jego prośbę, taką jak prośba o przesłanie wygaszacza ekranu. W takim przypadku bezzwłocznie usuwamy adres e-mail z naszego systemu po przesłaniu odpowiedzi i nie wykorzystujemy go w żadnym innym celu.

Nie zbieramy żadnych innych Danych Osobowych od dziecka poniżej 13 roku życia, takich jak adres pocztowy lub numer telefonu, bez zgody rodzica lub opiekuna. Jeżeli wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna, pozyskujemy adres e-mail rodzica lub opiekuna, abyśmy mogli przekazać informacje o naszych praktykach postępowania z informacjami i/lub pozyskać taką zgodę.

McDonald's nie uzależnia uczestnictwa dziecka w żadnej z akcji internetowych od ujawnienia przez nie dalszych Danych Osobowych ponad te, jakie mogą być w uzasadniony sposób niezbędne do wzięcia udziału w takiej akcji.

Jak McDonald's wykorzystuje pozyskane Dane Osobowe?

Wykorzystujemy adresy e-mail przekazane przez dziecko w celu udzielenia odpowiedzi na prośbę przesłaną przez dziecko lub w celu powiadomienia dziecka o wygranej w konkursie lub loterii. Wykorzystujemy adres e-mail rodzica lub opiekuna w celu przekazania informacji o naszych praktykach postępowania z informacjami i/lub pozyskania takiej zgody.

Jak McDonald's przekazuje Dane Osobowe?

Możemy przekazywać Dane Osobowe dziecka osobom trzecim w zakresie w sposób uzasadniony niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa lub spójności naszych Serwisów Sieciowych, w celu podjęcia działań prawnych zabezpieczających przed odpowiedzialnością finansową lub w reakcji na postępowanie sądowe lub na wniosek władz, bądź gdy sądzimy, że ujawnienie takich informacji jest niezbędne lub właściwe w celu zapobieżenia obrażeniom fizycznym lub stratom finansowym lub w związku ze śledztwem dotyczącym domniemanych, podejrzewanych lub faktycznych działań niezgodnych z prawem.

Możemy także przekazywać Dane Osobowe uzyskane od  dzieci sprzedawcom świadczącym usługi na rzecz McDonald's. Usługi te mogą obejmować hosting naszych Stron Internetowych, zapewnianie pomocy technicznej dla McDonald's, reagowanie na wnioski lub zarządzanie loteriami. Sprzedawcy tacy są zobowiązani do zapewnienia ochrony poufności Danych Osobowych, jakie im  przekazujemy.

Prośby rodziców odnośnie stosowanych przez nas praktyk postępowania w sprawie prywatności dzieci

Rodzice mogą przeglądać Dane Osobowe, jakie uzyskaliśmy od ich dziecka, które nie zostały usunięte, i mogą wystąpić o ich usunięcie z naszych rekordów jeżeli nie zostały one jeszcze z nich usunięte. Rodzice mogą także odmówić zgody na dalsze zbieranie lub wykorzystywane Danych Osobowych ich dziecka w sytuacji, gdy uprzednio zgodę taką wyrazili. Aby tego dokonać należy skontaktować się z nami pod adresem, na numer telefonu lub adres e-mail podany poniżej.

Dlaczego mam kontaktować się w sprawie pytań?

Zachęcamy rodziców do regularnego monitorowania i nadzorowania działalności w ich dzieci w Internecie. W przypadku pytań o naszą Informację o Prywatności Dzieci, prosimy o kontakt:
Privacy at McDonald's
Dept. 062
2915 Jorie Boulevard
Oak Brook, IL 60523, USA (800) 244-6227
lub e-mail na adres contact.privacy@us.mcd.com

4. Dostęp

Użytkownik samodzielnie kontroluje wszelkie Dane Osobowe przekazane nam przez nasze Serwisy Sieciowe. Jeżeli w jakimkolwiek momencie użytkownik zechce poprawić posiadane przez nas swoje Dane Osobowe lub zmienić swoje preferencje dotyczące kontaktowania się przez nas lub w imieniu naszych partnerów biznesowych, użytkownik może nas o tym powiadomić, kontaktując się z nami pod naszym adresem e-mail lub na adres pocztowy podany poniżej.

5. Pliki cookie

„Pliki cookie” to krótkie informacje przesyłane przez stronę internetową na twardy dysk użytkownika w celu przechowywania danych. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym korzystanie z naszej Strony Internetowej będzie wygodniejsze. Jak większość stron internetowych, McDonald's stosuje pliki cookie z wielu powodów, aby podwyższyć komfort korzystania z usług sieciowych. Na przykład w sposób anonimowy i zbiorczy śledzimy całkowitą liczbę odwiedzin na naszych Stronach Internetowych. Możemy także wykorzystywać pliki cookie w celu zapamiętania użytkownika, gdy ponownie odwiedzi on naszą Stronę Internetową, w celu śledzenia pozycji w koszyku zakupowym użytkownika jeżeli użytkownik dokonuje zakupów on-line, w celu zarządzania określonymi konkursami i loteriami oraz w celu zindywidualizowania relacji użytkownika z Serwisami Internetowymi McDonald's. W takich przypadkach możemy powiązać Dane Osobowe z plikiem cookie.

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania plików cookie lub pragnie, aby jego przeglądarka internetowa informowała go o otrzymaniu takiego pliku, powinien wprowadzić odpowiednie ustawienia w samej przeglądarce. Należy wybrać opcję „Pomoc” w przeglądarce, aby dowiedzieć się jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie. W przypadku zablokowania wszystkich opcji plików cookie, wykorzystanie wszystkich funkcji oferowanych przez niniejszą Stronę Internetową może okazać się niemożliwe.

Kodeks Biznesu i Profesji Stanu Kalifornia w punkcie 22575(b) (ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku) stanowi, że mieszkańcy stanu Kalifornia są uprawnieni do uzyskania wiedzy na temat tego, jak McDonald’s reaguje na ustawienie „Nie śledź” w przeglądarce. McDonald’s nie podejmuje aktualnie żadnych działań w reakcji na sygnał „Nie śledź”, ponieważ nie opracowano jeszcze jednolitego standardu technologicznego w tym zakresie. Prowadzimy badania nowych technologii i możemy zastosować taki standard po jego opracowaniu.

6. Linki do innych stron internetowych

Możemy oferować linki do stron internetowych nie prowadzonych przez McDonald's Corporation. Jeżeli użytkownik wejdzie na takie strony internetowe, powinien zapoznać się ze stosowaną na nich polityką prywatności i innymi warunkami. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę i praktyki innych firm a wszelkie informacje przekazywane takim firmom podlegają polityce prywatności danej firmy.

7. Inne Serwisy Sieciowe McDonald’s

Wszystkie Serwisy Sieciowe McDonald’s prowadzone przez McDonald's Corporation będą spełniać zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka poszczególnych Stron Internetowych lub Aplikacji Mobilnych McDonald's może różnić się w szczegółach ze względu na lokalne zwyczaje, praktyki lub przepisy prawa bądź ze względu na okoliczności unikalne dla danej Strony. Jednakże we wszystkich przypadkach Serwisy Sieciowe prowadzone przez McDonald's Corporation będą przestrzegać zobowiązań wobec naszych klientów określonych w niniejszej Polityce, dotyczących zbierania i wykorzystywania Danych Osobowych.

8. Franczyzobiorcy McDonald’s

Wiele restauracji McDonald's znajduje się w posiadaniu i jest prowadzonych przez franczyzobiorców, którzy są niezależnymi przedsiębiorcami. Niektórzy franczyzobiorcy także prowadzą strony internetowe lub rozpowszechniają aplikacje na urządzenie mobilne. Takie strony internetowe i aplikacje nie są prowadzone przez McDonald's i nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Proszę zapoznać się z Polityką Prywatności każdej ze stron i aplikacji mobilnej w celu ustalenia praktyk przez nie stosowanych w zakresie prywatności.

9. Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 10 października 2013 roku. McDonald's może okresowo uznać za konieczne wprowadzenie w niej zmian. Jeżeli wprowadzimy takie zmiany, zamieścimy zaktualizowaną wersję Polityki w tym miejscu, zatem zachęcamy do okresowego zapoznawania się z aktualną wersją naszej Polityki Prywatności. Jednakże należy pamiętać, że żadne ze zmian nie będą obowiązywały wstecznie i nie będą miały wpływu na postępowanie z wcześniej uzyskanymi informacjami.