NAPISZ DO NAS

SZANOWNI PAŃSTWO,
w celu wysłania wiadomości prosimy o wybranie jej tematu.
Gdy wybrane zostaną "Uwagi i komentarze dotyczące funkcjonowania restauracji", pojawią się dodatkowe pola wyboru. Nie są one obowiązkowe, zachęcamy jednak do wskazania zarówno czasu jak i miejsca Państwa wizyty.
Jeśli oczekują Państwo na odpowiedzi, prosimy o podanie adresu mailowego.

Trwa wysyłanie...

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000097409 NIP 521-008-81-10 Wysokość kapitału zakładowego: 151.569.758,98 zł