Informacje Prasowe

Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych

PDF
DOCX

22 lipca br. otrzymaliśmy zgłoszenie o potencjalnym naruszeniu danych osobowych polegającym na nieuprawnionym dostępie do informacji dotyczących pracowników restauracji McDonald’s w Polsce zawartych w narzędziu do wyświetlania grafików pracy.

Niezwłocznie przystąpiliśmy do zabezpieczenia danych oraz wyeliminowania możliwości dostępu do nich. Równolegle niezależne firmy rozpoczęły audyt w celu zidentyfikowania przyczyn incydentu, a także aktywnego rekonesansu aplikacji, w celu wykrycia podatności. W działania od początku zaangażowani byli inspektorzy ochrony danych osobowych firmy oraz naszych dostawców. Wyniki audytu wskazują na omyłkowe umieszczenie kopii bazy danych w nieprzeznaczonym do tego folderze. Zawiadomiliśmy również Urząd Ochrony Danych Osobowych o incydencie.
Ponadto, podjęliśmy szereg działań, aby poinformować o zdarzeniu osoby, których dane mogły zostać ujawnione. Uruchomiliśmy specjalną infolinię, dzięki której można uzyskać szczegółowe informacje na temat podjętych działań, zakresu danych, a także kroków jakie powinni podjąć, aby chronić się przed potencjalnym zagrożeniem wynikającym z tej sytuacji. Infolinia jest dostępna pod numerem: 22 255 22 10. Dodatkowe informacje można również znaleźć pod adresem www.mcdonalds.pl/rodo  
Pragniemy podkreślić, że potencjalne naruszenie nie dotyczy danych gości McDonald’s.
Ubolewamy, że doszło do tej sytuacji i jednocześnie zapewniamy, że we współpracy z agencją 24/7 Communication obsługującą nas w zakresie narzędzia, dokonaliśmy wszelkich niezbędnych kroków, aby zabezpieczyć dane pracowników.
Poniżej w załącznikach znajduje się:
1.  Zawiadomienie o naruszeniu ochrony Pani/Pana Danych Osobowych.
2. Instrukcja korzystania z Krajowego Rejestru Dłużników.


PDF
DOCX

Załączniki

Pobierz wszystkie
Sprawdzenie rejestru zapytań i rejestru dłużników w KRD.pdf
pobierz
zawiadomienie osób których dane dotyczą_18.09.pdf
pobierz

Powiązane treści